Tätortsluften

På denna sidan kommer förbundet att sammanställa resultat från mätningarna i Kronobergs län. Än så länge finns resultaten från de större partiklarna PM10 sammanställda.

Vilka luftföroreningar finns i tätorterna?

Genom tätortsprogrammet mäts luftens innehåll av partiklar, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen (däribland bensen) i Ljungby, Växjö och Älmhult. Under 2017 och 2020 mäts dessutom partiklar och kvävedioxid vid tillfälliga mätplatser i Markaryd och Älmhult. 2018 och 2021 görs mätningar på de tillfälliga mätplatserna i Tingsryd och Alvesta. 2019 och 2022 sker tillfälliga mätningar i Lessebo och Åseda (Uppvidinge).

Årsmedelvärden av partiklar PM10 i Kronobergs län

Resultat från förbundets mätningar av partiklar mellan 2008 och 2019.

Sammanställning av årsmedelvärden av PM10 på förbundets mätplatser 2008-2019

Mätningar av partiklar, kvävedioxid och flyktiga organiska ämnen

Mätplatsen på Oxtorget i Ljungby 2016. Foto Mathilda Johansson

Såväl mätningar som beräkningar visar att luftkvaliteten är relativt god i länet. I tätorterna är det generellt störst problem med förhöjda dygnsmedelvärden av partiklar PM10.

De fullständiga resultaten presenteras i Rapporter på fliken Länkar. De presenteras också tillsammans med mätdata från övriga orter som ingår i URBAN-mätnätet och som drivs av IVL. Data och rapporter finns tillgängliga på www.ivl.se.

Resultaten för årets mätningar redovisas på Kronobergs luftvårdsförbunds årsmöte i april nästkommande år, och rapporten finns på förbundets hemsida under Rapporter och i DIVA, Digitalt Vetenskapligt Arkiv.

Hur är luften i Europa?

Om du vill jämföra resultaten av våra mätningar med andra städer i Europa, så finns information från Europeiska luftdata på Europeiska miljöbyråns webbplats, European Environment Agency, där en sökfunktion finns till en mängd mätstationer för luftkvalitetskontroll, inklusive Kronoberg.