Protokoll

På den här sidan finns våra protokoll. Överst finns protokollen från årsmötena och längre ner på sidan finns protokollen från förbundets styrelsemöten.

Årsmötesprotokoll

Kronobergs luftvårdsförbund håller årsmöte under mars eller april månad varje år. 
Handlingar finns under fliken Aktuellt
Via länkarna nedan nås årsmötesprotokollet för respektive årsmöte.

Årsmötet 2023 genomfördes i Växjös nya kommun- och stationshus. Presentation Krondroppsnätet IVL. Presentation tätortsmätningar IVL
Årsmöte 2022
genomfördes hos GEHAB Lasbilspåbyggaren i Alvesta. Presentation Krondroppsnätet IVL, Presentation tätortsmätningarna. Referat.
Årsmöte 2021
genomfördes digitalt den 29 april 2021. Resultat från Krondroppsmätningarna: Referat. Presentation Krondropp. Resultat luftkvalitet i tätorter 2020: Referat. IVL:s Presentation luftkvalitet 2020 samt kontrollstrategi.
Årsmöte 2020
genomfördes digitalt för att inte sprida smitta av Coronaviruset. Referat från resultatredovisning 2020-12-04. 
Årsmöte 2019 Växjö kommun A-salen, Västra Esplanaden 18, Växjö. Bilaga 1 Referat.
Årsmöte 2018
El & biogasbilar AB, Hammargatan 13, Växjö. 
Årsmöte 2017
Region Kronoberg, Nygatan 20 i Växjö.
Årsmöte 2016
 Länsstyrelsen i Kronobergs län på Residenset i Växjö.
Årsmöte 2015
Stena Aluminum AB i Älmhult.
Årsmöte 2014
 Volvo i Braås.
Årsmöte 2013 Ljungby Energi i Ljungby. 
Årsmöte 2012 Länsstyrelsen i Kronobergs län på Residenset i Växjö.
Årsmöte 2011 Vida.
Årsmöte 2010 Växjö Energi AB.
Årsmöte 2009 Stena Aluminium AB. 
Årsmöte 2008 Landstinget Kronoberg. 
Årsmöte 2007 Kosta glasbruk. Läs mer. 
Årsmöte 2006 Asa Herrgård. Läs mer. 
Årsmöte 2005 Elitfönster AB, Lenhovda. Läs mer.

Protokoll från styrelsemötena

Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger per år.
Det senaste styrelsemötet var det konstituerande mötet, som genomfördes den 10 maj 2023. Protokollet publiceras nedan så snart det är klart. Styrelsemötena i förbundet är planerade enligt följande under resten av verksamhetsåret. 
23 november 2023, kl 9-11 digitalt samt 
6 februari 2024, kl 0930-1130, i Växjö

 
 

Styrelsens egen sida