Protokoll

Kronobergs luftvårdsförbund håller årsmöte under mars eller april månad varje år. 
Handlingar finns under fliken Aktuellt
Via länkarna nedan nås årsmötesprotokollet för respektive årsmöte.

Årsmöte 2021 genomförs digitalt den 29 april 2021. 
Årsmöte 2020
genomfördes digitalt för att minska smittspridning av Coronaviruset. Referat från resultatredovisning 2020-12-04. 
Årsmöte 2019 Växjö kommun A-salen, Västra Esplanaden 18, Växjö. Bilaga 1 Referat.
Årsmöte 2018
El & biogasbilar AB, Hammargatan 13, Växjö. 
Årsmöte 2017
Region Kronoberg, Nygatan 20 i Växjö.
Årsmöte 2016
 Länsstyrelsen i Kronobergs län på Residenset i Växjö.
Årsmöte 2015
Stena Aluminum AB i Älmhult.
Årsmöte 2014
 Volvo i Braås.
Årsmöte 2013 Ljungby Energi i Ljungby. 
Årsmöte 2012 Länsstyrelsen i Kronobergs län på Residenset i Växjö.
Årsmöte 2011 Vida.
Årsmöte 2010 Växjö Energi AB.
Årsmöte 2009 Stena Aluminium AB. 
Årsmöte 2008 Landstinget Kronoberg. 
Årsmöte 2007 Kosta glasbruk. Läs mer. 
Årsmöte 2006 Asa Herrgård. Läs mer. 
Årsmöte 2005 Elitfönster AB, Lenhovda. Läs mer.

Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger per år.

Nedan återfinns protokollen från förbundets styrelsemöten.
Det närmast kommande styrelsemötet i förbundet blir den 10 mars 2021 kl 10 på Skype. Syftet med mötet är i första hand att förbereda årsmötet.

Nästa planerade möte därefter blir årsmötet den 29 april 2021 kl 9-12. Det kommer att genomföras som ett digitalt möte. Inbjudan kommer ut till medlemmarna i slutet av mars.