Fler människor lever längre med bättre luft

2022-09-02

178 000 liv hade kunnat räddas i Europa om WHOs riktlinjer för luftkvalitet följdes.

Europeiska miljöbyrån (EEA) publicerade en rapport om luftföroreningars påverkan på hälsan i november 2021. Den visar att många liv kan räddas om alla länder följer WHO:s riktlinjer för luftkvalitet.