Kronobergs luftvårdspris år 2022 till GEHAB i Alvesta

2022-04-22

I samband med Kronoberg luftvårdsförbunds årsmöte delade förbundet ut 2022 års luftvårdspris till GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB i Alvesta.

Utmärkelsen överräcktes med följande motivering:
GEHAB har arbetat långsiktigt med miljöfrågorna under lång tid och imponerar med sitt engagemang.
Ni är steget före och genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt gör ni rätt sak i rätt tid.

Detta har inneburit att behovet av fjärrvärme har minskat med 71% mellan 2010 och 2020 vilket var långt utöver målet i energieffektiviserings-projektet. Sedan 2013 använder företaget endast förnybar el. Samtidigt som omsättningen har ökat och lokalytan tredubblats har Ni lyckats att halvera elförbrukningen per kvadratmeter.

Varje åtgärd är steg i rätt riktning som bidrar till en allt bättre luftkvalitet.
Genom Ert långsiktiga och systematiska arbete är Ni ett föredöme för andra företag.
Det är en ära för Kronobergs luftvårdsförbund att ge Luftvårdspriset för 2022 till GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB.
För Kronobergs luftvårdsförbund

Vid årsmötet den 21 april 2022
Ingemar Hugosson, ordförande