Mars och april är årsmötestider i Luftvårdsförbunden

2022-02-23

Den 10 mars genomförs årsmöte i Kalmars läns luftvårdsförbund.
Den 21 april genomförs årsmötena för Jönköpings läns luftvårdsförbund och Kronobergs luftvårdsförbund, dock var för sig.

Läs mer om årsmötet i Kalmar läns luftvårdsförbund på sidan Protokoll.
Jönköpings läns luftvårdsförbund håller sitt årsmöte den 21 april kl 9.00 på kraftvärmeverket Torsvik utanför Jönköping.
Kronobergs Luftvårdsförbunds årsmöte blir den 21 april.

Välkomna önskar
Styrelserna