Nollvision mot luftföroreningar

2022-01-14

2022 ser luftvårdsförbunden med tillförsikt fram mot samhällets arbete mot EU:s nollvisionsstrategi mot luftföroreningar.

Vi har samlat information och länkar till Europeiska miljöbyråns bakgrundsmaterial och till riksdagens information om Europeiska kommissionens handlingsplan med 33 åtgärder.