Jönköpings energi om energiåtervinningens miljöutmaningar

2021-12-01

I förbundets nya serie av kvartalsseminarier ägnas nästa tillfälle den 14 december kl 9-10 åt energiutvinning från avfall och dess utmaningar.

Cirka 9 miljoner ton avfall går till energiåtervinning i Sverige varje år (SCB). En anläggning för detta ligger utanför Jönköping och drivs av Jönköpings energi. Vid detta digitala kvartalsseminarium berättar Jönköpings energi hur det går till, sitt miljöarbete och energiåtervinningens utmaningar och miljö- och klimatpåverkan.

Läs mer på sidan om Seminarier, se länk längst ner på sidan. Där finns även en länk till seminariet.

Välkomna önskar Styrelserna i Jönköpings läns luftvårdsförbund, Kalmar läns luftvårdsförbund samt Kronobergs luftvårdsförbund