WHO har kommit med nya riktlinjer för luftkvalitet

2021-09-24

Luftföroreningar är lika stor hälsorisk som tobaksrökning och ohälsosam mat.

den 23 september publicerade WHO nya riktlinjer för luftkvalitet eller hur höga halter av luftföroreningar som få finnas i luften.
Sedan förra publiceringen har bevis för allvarliga hälsoeffekter dokumenterats vid mycket lägre nivåer av luftföroreningar än tidigare.
Målet med riktlinjerna är att vägleda världens länder i att minska halterna av luftföroreningar för att på så sätt minska sjukligheten/hälsopåverkan från exponering för luftföroreningar över hela världen som orsakar både lidande och stora kostnader över hela välden.