Volvo inspirerar med sitt miljöarbete

2021-09-20

Vid vår första kvartalsaktivitet under hösten 2021 informerar VOLVO CE Braås om sitt miljöledningsarbete.

Förbundet anordnar digitala kvartalsaktiviteter och i höst inleder VOLVO CE med att informera om sitt miljöarbete och vägen till en koldioxidneutral verksamhet.

På Luftvårdsförbundets årsmöte 2021 bestämdes att korta föredrag om ungefär en timme ska anordnas för våra medlemmar. Målsättningen är, enligt antaget arbetsprogram, att de ska anordnas en gång i kvartalet .

De tre luftvårdsförbunden i Småland står bakom i samarbete och hoppas att detta ger möjlighet för medlemmarna att kunna ta hjälp av varandra i frågor som är gemensamma.

Läs mer om seminariet på sidan Seminarier.

Välkomna önskar Styrelserna i Kronobergs luftvårdsförbund, Kalmar läns luftvårdsförbund samt Jönköpings läns luftvårdsförbund