Bra luftkvalitet under pandemin

2021-05-25

Resultat från våra mätningar visar att vi fått bättre luft i Sverige under pandemin. Det är bra eftersom alla förbättringar av luftkvalitet märks i form av minskade hälsoproblem i befolkningen. Nu är det dags att fundera på vad vi kan ta med oss när pandemin är över?

I Växjö mäts halterna av luftföroreningar kontinuerligt. Under pandemin har halterna av både partiklar och kvävedioxid minskat.

Under 2020 syns en klar nedgång av kvävedioxid jämfört med 2019. Enligt IVL sjönk halterna av kvävedioxid i Växjö med 8,5 procent under 2020 jämfört med 2019. I till exempel Ljungby sjönk halterna med 12 procent.

SVT:s inslag finns på fliken Aktuellt. Där finns länk till en intervju av SMHI:s luftmiljöexpert, en allergiläkare samt Växjös miljö- och hälsoskyddsinspektör Lars Jeppesen som visar GRIMM-instrumentet och byter filter i provtagningsutrustningen.