Svavel och kvävenedfallet minskade 2019, men återhämtningen tar längre tid

2021-01-12

IVL presenterade resultaten från 2019 års mätningar vid en webbpresentation den 4 december 2020 för medlemmarna i Kronobergs och Jönköpings läns luftvårdsförbund.

IVL:s mätningar 2019 visar att även om kvävenedfallet har minskat i stort, så överskrids den kritiska belastningsgränsen i både Jönköpings och Kronobergs län. Ett resultat är att förhöjda kvävehalter har konstaterats i markvattnet efter störningar i vegetationen (till exempel stormfällning).
Svavelnedfallet har minskat kraftigt sedan 1990-talet, men det finns inga tydliga tecken på återhämtning i markvattnet. I takt med att andra verksamheter minskar sin försurningspåverkan, ökar skogsbrukets andel av försurningspåverkan. Det innebär att det finns en tydlig konflikt mellan det ökad behovet av ökad skogsproduktion och markens återhämtning från försurningen.

På sidan Aktuellt under Kronobergs luftvårdsförbund finns ett referat och länkar till den presentation som visades.

Sedan tidigare finns resultaten från årsrapporten i kortform på sidan "Krondroppsnätets resultat".