2020 års luftvårdspris tilldelas Växjö Energi AB

Plakett 2020

2020-12-04

Växjö Energi AB tilldelas Luftvårdspriset från Kronobergs luftvårdsförbund för 2020.

Växjö Energi AB har under lång tid arbetat för en helt fossilfri verksamhet. Under 2019 blev så slutligen både verksamheten och produkten helt fossilfri. För Växjös invånare innebär det att all fjärrvärme, fjärrkyla och el är hållbart och lokalt producerad från förnybara resurser.

Omställningen till en fossilfri verksamhet omfattar inte bara produktionen, utan hela den egna verksamheten, skriver Växjö Energi i sin hållbarhetsredovisning. Detta innebär till exempel att även den egna fordonsparken drivs utan fossila bränslen. I verksamheten ges även en fördel till de leverantörer som vid upphandlingar levererar eller reser på hållbara drivmedel eller fossilbränslefritt.

Växjö Energis långsiktiga arbete har bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i Växjö kommun. Detta har inneburit att Växjö slipper utsläpp på cirka 250 000 ton fossil koldioxid årligen och mellan 1993 och 2019 minskade koldioxidutsläppen per invånare i Växjö med hela 59 procent. Ett annat sätt att beskriva det är att koldioxidutsläppen har minskat lika mycket som om alla Växjö kommuns invånare avstått från att köra bil i 1,5 år.

Styrelsen