Kvävenedfallet över den kritiska belastningsgränsen

Från framsida av krondroppsrapporten 2018-19 Fotot av Sofie Hellsten

2020-09-09

Fortfarande är kvävenedfallet för stort över länet visar rapporten från Krondroppsnätet

Sammanfattningsvis är kvävenedfallet fortfarande högre än vad skogen kan ta hand om, den så kallade kritiska belastningsgränsen. Det innebär att vid störningar i marken (stormfälld skog till exempel) kan nitrat läcka ut i markvattnet. Svavelnedfallet är lågt, men takten i återhämtningen från försurningen är långsam.

I år har IVL gjort länsvisa rapporter för södra Sverige och en rapport för norra Sverige inklusive Dalarnas län. Rapporten för Kronobergs län finns på undersidan Länkar och rapporter.
I rapporterna beskrivs resultaten från respektive område jämfört med tidigare år samt med Sverige som helhet.
På undersidan med Krondroppsnätets resultat finns ett axplock ur rapporten.

I rapporten redovisas även forskning och andra projekt samt aktuella händelser från 2019, som har koppling till Krondroppsnätets verksamhet.