Årsmöte 2020 blir den 23 april 2020 på skype

Arsmote ordforandeklubba

2020-03-09

Program och föredrag ställs in för årsmötet 2020. Det flyttas preliminärt fram till hösten 2020.
De framflyttade programmet planeras att genomföras gemensamt med Luftvårdsförbundet i Jönköping i Asa.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar för medlemmarna genomförs den 23 april på Skype. Meddela gärna sekreteraren i god tid vem i din medlemsorganisation som tar emot Skypeinbjudan.

Under höstens träff planeras följande program:
Göran Örlander, Södra, talar om Skogsbrukets bidrag om klimatet, Rickard Alm, Volvo, talar om enskilda företags bidrag till de globala emissionsmålsättningarna och IVL presenterar mätresultaten från krondroppsmätningarna i Kronobergs och Jönköpings län.

Därefter genomförs en workshop med framtidsspaning.

Varmt välkomna!
Styrelsen