Nästa styrelsemöte den 6 feb 2020 deltar Naturvårdsverket

2019-12-03

Den 6 februari kommer Naturvårdsverket att besöka förbundet

Syftet är att fördjupa oss i vilka krav som miljökvalitetsförordningen ställer på samverkansområdet.
Vi kommer att diskutera organisation, hur vi uppfyller kraven i förordningen, objektiv skattning, kommunernas information med mera.
Förmiddagen ägnas åt genomgång tillsammans med Naturvårdsverket och på eftermiddagen genomförs verksamhetsårets fjärde styrelsemöte.
Styrelsen.