Nästa styrelsemöte är i Älmhult den 20 november 2019

2019-10-17

Styrelsemötet den 20 november 2019 kl 13 i Älmhult (Älmhults kommun)

Protokoll från styrelsemötena och var de planeras finns under fliken Protokoll.