Kronobergs luftvårdsförbunds luftvårdspris

År Pristagare Motivering (sammanfattat)
2023 Uppvidinge Vätgas AB Uppvidinge Vätgas går före i den gröna omställningen genom sin satsning på produktion av grön vätgas, med lagring, transport och tankstation. Älghult får därmed Smålands första tankstation för vätgas. Vätgasen görs av vatten och närproducerad vindel. Genom ert nytänkande och er vilja att gå före är ni ett föredöme. Som entreprenörer visar ni att näringslivet är drivande och att ni förstått att energiomställningen är en framtidsfråga. Ni visar att den omställningen kan ske i Älghult, långt från storstäder och intensiva trafikstråk.
2022 GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB GEHAB har arbetat långsiktigt, systematiskt och strukturerat arbete med miljöfrågorna och imponerar med sitt engagemang. De är steget före och gör rätt sak i rätt tid. Varje åtgärd är steg i rätt riktning som bidrar till en allt bättre luftkvalitet. Genom Ert långsiktiga och systematiska arbete är Ni ett föredöme för andra företag.
2020 Växjö Energi AB Helt fossilfri verksamhet från 2019
2019 Eva Hallgren Larsson För det stora engagemang och den stora kunskap om luftfrågor som Eva har och som Eva bidragit med i arbetet som sekreterare i Kronobergs luftvårdsförbund under 8 år.
2018 Daniel Erikson Som grundare och administratör av facebook-gruppen Cykla i Växjö verkar Daniel för att underlätta cykling.
2016 Volvo CE AB i Braås Sweden Världens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för tillverkning av anläggningsmaskiner
2015 Stena Aluminium Ny rökgasrening, minskade utsläpp, återvinner spillvärmen, eliminierat störande lukt. Företagets miljöarbete är ett föredöme i Europa.
2014 Stefan Hermansson Löst problemet att distribuera i länet producerad biogas och möjliggör en växande marknad för förnyelsebart bränsle.
2013 Lars Lindgren Har med stort engagemang och envishet drivit på arbetet att med olika tekniker energioptimera Ljungby kommuns byggnader.
2011 Carl-Gunnar Hagberg Under hans ledning har förbundet bidragit med väsentligt kunskapsunderlag både globalt och nationellt såväl som i det regionala och lokala åtgärdsarbetet.
2010 Bruno Bjärnborg Mångårigt engagemang i föreningen
2007 Orrefors Kosta Boda Minskning av utsläpp genom systematiskt miljöarbete bl.a. produktutveckling
2006 Ulf Lettevall Initiativ till luftvårdsförbund
2002 Malte Sandberg Pionjärinsats för alternativa fordonsbränslen
2001 Lars-Olow Andersson (Polytech Composites) Kontinuitet i det svåra arbetet med att i praktiken införa rening för styren
2000 Swedwood AB Föredömligt exempel på framgång i miljöarbetet
1999 Växjö Energi AB Stora utsläppsminskningar.

Luftvårdspriset inrättades 1999

Styrelsen beslutade 1999 att inrätta  ett luftvårdspris som skulle utdelas årligen till den eller de som aktivt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar eller på annat sätt bidrar till att främja luftvårdsarbetet i länet. 

§ 1
Luftvårdsförbundets miljöpris utdelas årligen till myndighet, kommun, företag, organisation, förening eller enskild som

- på ett aktivt och effektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar från mark, vatten, fasta anläggningar eller rörliga utsläppskällor.
eller
- genom opinionsbildning, kunskapsspridning eller liknande verkar för att minska utsläppen av luftföroreningar enligt ovan
eller
- på annat sätt främjar Luftvårdsförbundets verksamhet

§2
Priset utdelas efter beslut av förbundets styrelse på förslag av medlemmarna. Beslutet skall motiveras.

§3
Priset skall utgöras av plakett i trä med Luftvårdsförbundets logotype och pristagarens namn.