Kontakta Kronobergs Luftvårdsförbund

Jenny Fogel, sekreterare
Miljö och byggavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Växjö kommun

Postadress: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö
Besöksadress, Norra järnvägsgatan 7, Växjö

Tel: 0470-79 69 19
E-post: kronobergsluft@gmail.com

Förbundet bytte epostadress från info@kronobergsluft.se i juni 2020 till den nuvarande adressen kronobergsluft@gmail.com.