Årsmöte 2021

Årsmötet genomförs den 16 april. På grund av läget med Corona-viruset genomförs årsmötet enbart digitalt i år. Länken till Skype-inbjudan har att skickats ut med e-post enligt medlemslista tillsammans med den digitala kallelsen!

I anslutning till årsmötet kommer vi få veta mer om resultatet från det senaste årets krondroppsmätningar samt om framtida övervakning av luftkvalitet i länets tätorter.

Program (ungefärliga tider)
9.50 Teknisk incheckning
10.00 Årsmöte
11.00 Resultat från krondroppsnätet – IVL
11.30 Övervakning av luftkvalitet i länets tätorter framöver
12.00 Slut (senast)

Handlingar

Förslag till dagordning för årsmötet
Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse
Bilaga 2 – Resultatrapport
Bilaga 3 - Balansräkning
Bilaga 4 – Arbetsprogram för 2021-2025
Bilaga 5 – Budget
Bilaga 6 – Medlemsförteckning
Bilaga 7 – Förslag på stadgeändring

Styrelse 2020

Roll Namn Verksamhet Vald till
Ordförande Mats Weidman Jönköpings kommun 2021
Ledamöter, ord. Krister Wall Trafikverket 2021
Kenneth Andersson Tranås kommun 2021
Carl-Johan Olsson Södra 2022
Fredrik Skaghammar Tranås kommun 2022
Margareta Karsberg Jönköping Energi AB 2021
Maria Cannerborg Region Jönköpings län 2022
Anne-Catrin Almér, sekr Länsstyrelsen 2022
Ledamöter, suppl. Irene Oskarsson Aneby kommun 2021
Simon Jonegård LRF 2022
Mats Gustafsson Husqvarna AB 2021
Fredrik Gustafsson Attends Healthcare 2021
Måns Lindell Länsstyrelsen 2022
Susanne Wismén Jönköpings kommun 2021
Kassör Anders Hansson Jönköpings kommun
Revisorer ord. Gert Monell Aneby kommun 2021
Anders Forssblad Aneby kommun 2021
Revisorer suppl. Jeanette Toll Vetlanda kommun 2021
Jenny Bjerenius Jönköpings kommun 2021
Valberedning Vakant

Medlemmar 2020

• Aneby kommun
• Attends Health Care
• Carlfors Bruk
• Eksjö kommun
• Gislaved Folie AB
• Gislaved Gummi
• Gislaveds kommun
• Gnosjö kommun
• Habo kommun
• Husqvarna AB
• Jönköpings Airport AB
• Jönköpings Energi AB
• Jönköpings kommun
• Kinnarps AB
• Linköpings stift
• LRF
• Länsstyrelsen i Jönköpings län

• Metsä Tissue AB
• Mullsjö kommun
• Njudung Energi Sävsjö AB
• Nässjö Affärsverk AB
• Nässjö kommun• Region Jönköpings län
• Sherwin Williams Sweden Coating AB
• Sävsjö kommun
• Södra Skogsägarna
• Trafikverket Region Sydöst
• Tranås Energi AB
• Tranås kommun
• Trelleborg Sealing Profiles
• Vaggeryds kommun
• Vetlanda kommun
• Värnamo Energi AB
• Värnamo kommun

Bli medlem

Av årsmötet fastställda årsavgifter för 2020:

Offentlig verksamhet:
• Kommuner med 0 – 15 000 invånare
(Aneby, Mullsjö, Habo, Gnosjö, Sävsjö, Vaggeryd) 9 100 kr
• Kommuner med 15 000 – 25 000 invånare
(Eksjö, Tranås) 13 000 kr
• Kommuner med 25 000 – 50 000 invånare
(Vetlanda, Nässjö, Gislaved, Värnamo) 16 900 kr
• Kommuner med över 50 000 invånare
(Jönköping) 20 900 kr
• Övriga myndigheter t ex Länsstyrelsen, Vägverket 16 900 kr

Privat verksamhet:
• Omsättning under 5 miljoner kr 4 000 kr
• Omsättning över 5 miljoner kr 7 900 kr

I avgiften ligger en medlemsavgift på 200 kr för alla medlemmar. Resterande del av årsavgiften utgör en s k verksamhetsavgift som är avdragsgill för företag med luftutsläpp.
För kommunerna tillkommer det ytterligare en avgift för tätortsmätningar.

Ett medlemskap ger:
• tyngd åt företagets miljöprofilering.
• direktinformation om de mätprogram som drivs av förbundet, Länsstyrelsen och kommunerna.
• dataunderlag som kan användas i företagets miljörapportering.
• underlag för MKB andra utredningar och rapporter
• kontakt med andra företag och myndigheter som arbetar med luftvårds/miljöfrågor.
• möjlighet för länet att få en god uppfattning om tillståndet i luften, vilket behövs för att sätta in åtgärder som kan förbättra miljön.

Kontakta oss:
Jönköping läns luftvårdsförbund
Sekreterare Anne-Catrin Almér
anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se
Telefon 010-22 36 396