Styrelse 2023

Roll Namn Verksamhet Vald till
Ordförande Christer Gustafsson Gnosjö kommun 2024
Ledamöter, ord. Krister Wall Trafikverket 2025
Håkan Johansson Värnamo kommun 2025
Fredrik Skaghammar Tranås kommun 2024
Margareta Karsberg Jönköping Energi AB 2025
Maria Cannerborg Region Jönköpings län 2024
Anne-Catrin Almér, sekr Länsstyrelsen 2024
Suppleanter Mats Weidman Jönköpings kommun 2025
Fredrik Gustafsson Attends Healthcare 2025
Måns Lindell Länsstyrelsen 2024
Maria Lennartsson Södra 2025
Kassör Gunilla Ljunggren Gunillas företagsservice
Revisorer ord. Anders Forssblad 2024
Jenny Bjerenius 2024
Revisorer suppl. Jeanette Toll Vetlanda kommun 2024
Valberedning Mats Gustafsson Husqvarna AB 2024
Joanna Zawodinska Gnosjö kommun 2024

Medlemmar 2023

• Aneby kommun
• Attends Health Care
• Carlfors Bruk
• Eksjö kommun
• Gislaved Folie AB
• Gislaved Gummi
• Gislaveds kommun
• Gnosjö kommun
• Habo kommun
• Husqvarna AB
• Jönköpings Airport AB
• Jönköpings Energi AB
• Jönköpings kommun
• Kinnarps AB
• Linköpings stift
• Länsstyrelsen i Jönköpings län

• Metsä Tissue AB
• Mullsjö kommun
• Njudung Energi Sävsjö AB
• Nässjö Affärsverk AB
• Nässjö kommun• Region Jönköpings län
• Sherwin Williams Sweden Coating AB
• Sävsjö kommun
• Södra Skogsägarna
• Trafikverket Region Sydöst
• Tranås Energi AB
• Tranås kommun
• Vaggeryds kommun
• Vetlanda kommun
• Värnamo Energi AB
• Värnamo kommun

Bli medlem

Av årsmötet fastställda årsavgifter för 2022:

Offentlig verksamhet:
• Kommuner med 0 – 15 000 invånare
(Aneby, Mullsjö, Habo, Gnosjö, Sävsjö, Vaggeryd) 9 500 kr
• Kommuner med 15 000 – 25 000 invånare
(Eksjö, Tranås) 13 500 kr
• Kommuner med 25 000 – 50 000 invånare
(Vetlanda, Nässjö, Gislaved, Värnamo) 17 600 kr
• Kommuner med över 50 000 invånare
(Jönköping) 21 700 kr
• Övriga myndigheter t ex Länsstyrelsen, Trafikverket 17 600 kr

Privat verksamhet:
• Omsättning under 5 miljoner kr 4 100 kr
• Omsättning över 5 miljoner kr 8 200 kr

I avgiften ligger en medlemsavgift på 200 kr för alla medlemmar. Resterande del av årsavgiften utgör en s k verksamhetsavgift som är avdragsgill för företag med luftutsläpp.
För kommunerna tillkommer det ytterligare en avgift för tätortsmätningar.

Ett medlemskap ger:
• tyngd åt företagets miljöprofilering.
• direktinformation om de mätprogram som drivs av förbundet, Länsstyrelsen och kommunerna.
• dataunderlag som kan användas i företagets miljörapportering.
• underlag för MKB andra utredningar och rapporter
• kontakt med andra företag och myndigheter som arbetar med luftvårds/miljöfrågor.
• möjlighet för länet att få en god uppfattning om tillståndet i luften, vilket behövs för att sätta in åtgärder som kan förbättra miljön.

Kontakta oss:
Jönköping läns luftvårdsförbund
Sekreterare Anne-Catrin Almér
anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se
Telefon 010-22 36 396