Årsmöte 2023

Årsmötet kommer att genomföras fredagen den 14 april, på Kinnarps i Skillingaryd. Det finns även möjlighet att delta på årsmötet digitalt via TEAMS. Anmälan görs till sekreteraren. 

Efter årsmötet får vi veta mer om vår värd, Kinnarps miljöarbete och vi får även göra ett studiebesök på anläggningen.

För mer information och program se kallelsen nedan. 

Handlingar till årsmöte 2023

Kallelse
Förslag till dagordning 
Bilaga 1. Årsbokslut inklusive verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
Bilaga 2. Arbetsprogram för 2023-2027
Bilaga 3. Budget
Bilaga 4. Medlemsförteckning för 2022
Bilaga 5. Förslag medlemsavgift

Styrelse 2022

Roll Namn Verksamhet Vald till
Ordförande Mats Weidman Jönköpings kommun 2023
Ledamöter, ord. Krister Wall Trafikverket 2023
Håkan Johansson Värnamo kommun 2023
Fredrik Skaghammar Tranås kommun 2024
Margareta Karsberg Jönköping Energi AB 2023
Maria Cannerborg Region Jönköpings län 2024
Anne-Catrin Almér, sekr Länsstyrelsen 2024
Suppleanter Mats Gustafsson Husqvarna AB 2023
Fredrik Gustafsson Attends Healthcare 2023
Måns Lindell Länsstyrelsen 2024
Susanne Wismén Jönköpings kommun 2023
Kassör Gunilla Ljunggren Gunillas företagsservice
Revisorer ord. Anders Forssblad Aneby kommun 2023
Jenny Bjerenius Jönköpings kommun 2023
Revisorer suppl. Jeanette Toll Vetlanda kommun 2023
Valberedning Mats Gustafsson Husqvarna AB 2023
Joanna Zawodinska Gnosjö kommun 2023

Medlemmar 2022

• Aneby kommun
• Attends Health Care
• Carlfors Bruk
• Eksjö kommun
• Gislaved Folie AB
• Gislaved Gummi
• Gislaveds kommun
• Gnosjö kommun
• Habo kommun
• Husqvarna AB
• Jönköpings Airport AB
• Jönköpings Energi AB
• Jönköpings kommun
• Kinnarps AB
• Linköpings stift
• Länsstyrelsen i Jönköpings län

• Metsä Tissue AB
• Mullsjö kommun
• Njudung Energi Sävsjö AB
• Nässjö Affärsverk AB
• Nässjö kommun• Region Jönköpings län
• Sherwin Williams Sweden Coating AB
• Sävsjö kommun
• Södra Skogsägarna
• Trafikverket Region Sydöst
• Tranås Energi AB
• Tranås kommun
• Vaggeryds kommun
• Vetlanda kommun
• Värnamo Energi AB
• Värnamo kommun

Bli medlem

Av årsmötet fastställda årsavgifter för 2022:

Offentlig verksamhet:
• Kommuner med 0 – 15 000 invånare
(Aneby, Mullsjö, Habo, Gnosjö, Sävsjö, Vaggeryd) 9 500 kr
• Kommuner med 15 000 – 25 000 invånare
(Eksjö, Tranås) 13 500 kr
• Kommuner med 25 000 – 50 000 invånare
(Vetlanda, Nässjö, Gislaved, Värnamo) 17 600 kr
• Kommuner med över 50 000 invånare
(Jönköping) 21 700 kr
• Övriga myndigheter t ex Länsstyrelsen, Trafikverket 17 600 kr

Privat verksamhet:
• Omsättning under 5 miljoner kr 4 100 kr
• Omsättning över 5 miljoner kr 8 200 kr

I avgiften ligger en medlemsavgift på 200 kr för alla medlemmar. Resterande del av årsavgiften utgör en s k verksamhetsavgift som är avdragsgill för företag med luftutsläpp.
För kommunerna tillkommer det ytterligare en avgift för tätortsmätningar.

Ett medlemskap ger:
• tyngd åt företagets miljöprofilering.
• direktinformation om de mätprogram som drivs av förbundet, Länsstyrelsen och kommunerna.
• dataunderlag som kan användas i företagets miljörapportering.
• underlag för MKB andra utredningar och rapporter
• kontakt med andra företag och myndigheter som arbetar med luftvårds/miljöfrågor.
• möjlighet för länet att få en god uppfattning om tillståndet i luften, vilket behövs för att sätta in åtgärder som kan förbättra miljön.

Kontakta oss:
Jönköping läns luftvårdsförbund
Sekreterare Anne-Catrin Almér
anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se
Telefon 010-22 36 396