Historik

Länsstyrelsen sammankallade i februari 1986 en grupp tänkbara intresssenter till en överläggning för att diskutera luftförorenings- och försurningsfrågor i länet, till följd av en uppmärksammad skogsdöd i Sydsverige. Detta ledde till att en interimsstyrelse med Göran Ehrnst som ordförande utsågs att förbereda bildandet av ett luftvårdsförbund.

Kronobergs läns luftvårdsförbund bildades vid en stämma i Växjö den 3 oktober 1986. Samtidigt fastställdes arbetsprogram, medlemsavgift, fördelningsplan för utredningskostnader och en budget för verksamhetsåret 1987.

Förbundets medlemmar var vid bildandet länets åtta kommuner, 14 industriföretag och åtta övriga intressenter (Domänverket, Landstinget, LRFs länsförbund, Länsstyrelsen, Skogssällskapets Förvaltning AB, Skogsvårdsstyrelsen (numera Skogsstyrelsen Distrikt Kronoberg), Stiftsnämnden och Södra Skogsägarna).

Verksamheten har i huvudsak följt samma arbetsprogram alltsedan 1987 med Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) som konsult. En samordning av övervakningsprogrammet har skett med övriga län i Sydsverige för att ge möjlighet till gemensamma utvärderingar av resultaten. Medlemsantalet har minskat något genom åren.

Ordförande

Följande personer har varit ordförande i förbundet:
2023-        Martin Sjödahl, Länsstyrelsen i Kronobergs län
2014-2023 Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun
2011-2014 Marianne Eckerbom, Ljungby kommun
1991-2011 Carl-Gunnar Hagberg, Växjö kommun
1989-1991 Arne Ahnlund, Växjö Energi AB (VEAB)
1986-1989 Gunnar Ehrnst, AB Gotthard Nilsson

Sekreterare

Följande personer har varit sekreterare i förbundet:
2023-        Jenny Fogel, Växjö kommun
2022-2023 Felicia Andersson, Växjö kommun 
2018-2022 Mathilda Johansson, Alvesta kommun
2010-2018 Eva Hallgren Larsson, Växjö kommun
1996-2010 Bruno Bjärnborg, Länsstyrelsen
1991-1996 Malte Sandberg, Växjö kommun
1989-1991 Gerd Irehammar, Växjö Energiverk AB (VEAB)
1986-1989 Karl-Göran Karlsson, Länsstyrelsen

20-årsjubileum

Den 21 april 2006 anordnade Kronobergs luftvårdsförbund jubileumsårsmöte på Asa Herrgård.
Årets pristagare av luftvårdspriset 2006 blev Ulf Lettevall.
Här överlämnar ordföranden Carl-Gunnar Hagberg 2006 års luftvårdspris till Ulf Lettevall.

Pressmeddelande.