Bli medlem!

Det finns många bra anledningar att bli medlem i ett luftvårdsförbund:

  • Det stärker företagets eller organisationens miljöprofil
  • Tillgång till dataunderlag som kan användas i företagets eller organisationens miljörapportering, planer för investeringar och förändringar i verksamheten
  • Närhet till kontaktpersoner i andra företag, organisationer och myndigheter som arbetar med luftvårdsfrågor
  • Ger ökad kunskap om tillståndet i luften, vilket behövs för att både ta fram och få genomslag för de åtgärder som kan förbättra luften
  • Tillgång till information om mätprogram som drivs av såväl förbundet, kommunerna och länsstyrelserna
  • Vid behov kan strategiska mätningar genomföras gemensamt mellan kommun och företag

Titta in på respektive förbundssida för mer information om medlemskap, stadgar, protokoll och styrelser.