Aktuellt mellan 2016 och 2018

På denna sidan kan du ta del av vad som hände i förbundet mellan 2016 och 2018.

Länsluftdag den 12 november 2018

Mätplats i Lessebo 2012. Foto Ulla-Britt Rundqvist

Måndagen den 12 november 2018 kl. 9 - 13 i  Stationshuset i Lessebo (gamla järnvägstationen vid järnvägspåret).

Agenda:  
Genomgång av filterhantering enligt IVL:s instruktion av Henrik Fallgren från IVL. Möjlighet att diskutera eventuella frågor angående provtagningen. 
Resultat från mätningar och beräkningar i länet. Rapport Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat 2017-2017 
Resultat VOC-mätningen. Rapport IVL U 5946 juni 2018

Länk till IVL:s provtagningsinstruktion: Intermittent provtagning av PM1, PM2,5 och PM10 med IVLs provtagare
Målgrupp är kommunernas luftprovtagare, som utför filterbyte och hanterar provtagningsutrustningen för kommunernas räkning i Kronobergs län. Anmäl närvaro senast 6 november till förbundets sekreterare Mathilda Johansson

2018 års luftvårdspristagare är utsedd

Förbundets ordförande och 2018 års luftvårdspristagare. Foto: Louise Ellman Kareld

I samband med förbundets årsmöte den 20 april 2018 fick Daniel Erikson ta emot 2018 års Luftvårdspris.

Daniel har startat en facebook-grupp där han delar information som underlättar samverkan i trafikplaneringen. 
Gruppen har knappt 400 medlemmar och i gruppen, där alla är välkomna, delas nyheter, information, tips för att underlätta cykling i Växjö. 

Vi önskar Daniel och facebook-gruppen lycka till och gott genomslag i samhällsdebatten!   

Årsmöte 2018

Kronobergs Luftvårdsförbund kallar till ordinarie årsmöte fredagen den 20 april kl 9 - 13. Årsmötet äger rum på företaget El & Biogasbilar, Hammargatan 13, Växjö. Kallelse har skickats per e-post till förbundets medlemmar

Årsmöteshandlingar:
Bilaga 1 Medlemmar under år 2017
Bilaga 2 Styrelsen under år 2017
Flerårig arbetsplan 2018-2022
Verksamhetsberättelse

Årsmötet lockade 30 deltagare från föreningens medlemmar, vilka gav ordförande Ingemar Hugosson förnyat förtroende. 

Referat från föredrag och presentationer.

Inledningsvis hälsade Stefan Hermansson oss välkomna till El & Biogasbilar på Hammargatan i Växjö.
Stefan berättade om sin resa från bilhandlare till entreprenör i fossilfria bränslen med mera. I hans fastighet bedrivs även andra verksamheter med koppling till bilbränslekonvertering, solel, Miljöfordon syd, fordonsutbildning (tunga fordon) och han är även en av flera parter bakom Alvesta biogas, där bönder från Alvesta omvandlar gödsel till biogas. 

Resultat från Krondroppsnätets verksamhet 2017 
Sofie Hellsten från IVL presenterade det senaste årets resultat från krondroppsmätningarna, vad som mäts, hur det ligger till med försurningen och vad data visar om övergödningen i länet. 

Resultat från tätortsmätningarna i Kronobergs län 2017
Karin Söderlund redogjorde för resultatet av mätningar av luftkvalitet i tätorter 2017 samt den skanning av lättflyktiga kolväten som har genomförts under vintern 2017-2018 i länet (endast resultat från kommunernas mätningar).

I samband med årsmötet tipsades om att man kan ta del av realtidsmätningar av partiklar både på Naturvårdsverkets och IVL:s hemsidor.

Luftvårdsförbundet deltar i Earth Week-fastivalen

Foto: Louise Ellman Kareld

Även i år finns luftvårdsförbundet på Earth Week-festivalen på konserthuset i Växjö den 24 mars. Träffa oss mellan kl 11 och 15, där vi finns med en uppdaterad utställning om utsläppen till luft och dess hälsoeffekter. Dessutom pratar vi om hur man tänder sin brasa och eldar med minsta möjliga utsläpp till luften.
Vi ses!

Seminariet Ekotransport 2030 - den 18 april 2018

Seminariet Ekotransport 2030, den 18 april 2018, ska handla om omställning till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar. Luftens kvalitet påverkas mycket av transportsektorns arbete och på vårt luftseminarium 2013 föreläste Håkan Johansson från Trafikverket i Borlänge om Transportsektorns utmaningar – fossiloberoende fordonsflotta. 
Konferensen ordnas av Aktuell hållbarhet och 2030-sekretariatet i Sockholm. Vi noterar att de som anmäler sig under 2017 deltar till ett lägre pris än de som anmäler sig senare.

Luftvårdseminarium den 7 februari 2018

Den 7 februari 2018 anordnade luftvårdsförbundet ett seminarium med fokus på luftkvalitet och hälsa på Hotell Rådmannen i Alvesta.
Program samt länk till Anmälan. På undersidan "Förbundets seminarier" finns ett referat från seminariet. 

Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet
Visste du att 5 500 personer i Sverige dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar? Hälsoeffekter som orsakas av luftföroreningar beräknas kosta samhället omkring 42 miljarder kronor varje år. Bilavgaser, småskalig vedeldning och partiklar från vägslitage är några av de främsta källorna till luftföroreningar.
Vill du lära dig mer om dålig luft och vad vi kan göra för att förbättra luftkvaliteten och nå det nationella miljökvalitetsmålet Frisk Luft?

Boka in 7 februari 2018 i kalendern då Kronobergs luftvårdsförbund och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge ordnar ett seminarium med inriktning på luftkvalitet och hälsa på Hotell Rådmannen i Alvesta. Under dagen föreläser bland annat Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, som under flera år forskat på hälsoeffekter av luftföroreningar.

Utställningen är i Växjö kommuns huvudentré från den 5 sept 2017

Utställningen finns nu att ta del i Växjö kommuns entrélokal, öppettiderna är 0730-1630, Västra Esplanaden 18. Välkommen att komma dit!

Utställningen var hos El- och biogasbilar i Växjö mellan 14 augusti och 5 september 2017

Foto: Louise Ellman Kareld

Stefan Hermansson, VD för El- och Biogasbilar, var den första att placera utställningen i sina lokaler. Nu är den på plats, åtminstone tre veckor framåt. 
Företaget El & Biogasbilar finns på Hammargatan 13 i Växjö och de säljer begagnade el- och biogasbilar. I länet finns snart tre platser att tanka närproducerad fordonsgas från slam, matavfall och gödsel. Redan nu går det att tanka fossilbränslefritt i Växjö (Hermibil) och Alvesta (Alvesta Biogas) och under 2018 kommer det att gå även i Ljungby (Norra infarten). Givetvis finns fler platser att tanka fordonsgas på, men det är miljövänligt, närproducerat biobränsle som uppmärksammas här. Det är ett bra alternativ till det importerade fossila drivmedlet bensin eller diesel som blir ett alltmer uppmärksammat problem för sin negativa påverkan på framförallt städernas luftmiljö.   

Stefan påpekar gärna att 
• Tillgången av svensk biogas är större än efterfrågan
• 5 kilo matavfall ger drivmedel för en personbil för en mil.
• Gödsel från tre kor ger drivmedel för en personbil under 1500 mil
• En halv tesked olja gör 10.000 liter vatten odrickbart.

Christina Broder (bilden), från företaget El och biogasbilar, tipsar om att företaget har en hemsida www.biogasbilen.se och även finns på facebook under namnet El & biogasbilar,

Låna gärna utställningen om luften i länet

Den utställning om luftkvaliteten i länet som togs fram till Earth week 25 mars 2017 går att låna för att sätta upp till exempel i kommunhuset eller biblioteketet. Meddela förbundets sekreterare, var, när och hur länge du vill att den ska stå framme.

Utställningen innehåller tre delar: 
Information om halterna av kvävedioxid, halterna av partiklar (och dess betydelse för människors hälsa) samt information om hur man kan minska utsläppen av oförbrända kolväten, det som i vanliga fall syns som rök. Ju mindre rök desto bättre.  

Utställningen gjordes om 2020 och är nu betydligt lättare, eftersom informationen ryms på tre stycken så kallade "Roll-ups". 

Årsmöte den 21 april 2017

Årsmöte genomfördes den 21 april 2017 hos Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.
Kallelse har skickats per post till förbundets medlemmar

Årsmöteshandlingar:
Bilaga 1 Medlemmar under år 2016.
Bilaga 2 Styrelsen under år 2016
Flerårig arbetsplan 2017-2021. 
Verksamhetsberättelse

Årsmötet inleddes med årsmötesförhandlingar. Årsmötet gav Ingemar Hugosson förnyat förtroende som ordförande.

Per-Erik Karlsson, IVL, presenterade resultat från krondroppsnätet för 2016. Han konstaterade att försurningsfrågan inte alls är överspelad och att vi måste vara försiktiga vid skogsbruk och inte plocka ut alla näringsämnen vid avverkning eftersom den näringsbrist som då uppstår i marken innebär en ytterligare försurning. Per Erik Karlssons sammanfattning av föredraget.

Karin Persson, IVL, presenterade resultat från Tätortsprogrammet som görs samordnat i länets kommuner och informerade om den skyldighet alla kommuner har att ha kunskap om sin luftkvalitet. Genom det samordnade tätortsprogrammet uppfyller länets samtliga kommuner denna skyldighet. 

Rapporterna om Tätortsluften 2016 och Krondroppsnätet i södra Sverige 2016 finns under fliken Rapporter.

Ett beslut som fattades på mötet var att styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka antalet provytor inom Krondroppsnätet till fyra i länet igen. Protokollet från årsmötet finns under fliken Protokoll

Avslutningsvis avtackades Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen, som efter 25 år i styrelsen uppmärksammades med blomma och diplom av förbundets ordförande och sekreterare.

Bilder från Earth week-festivalen i Växjö 25 mars 2017

img_2348klar1
img_2373
img_2371
img_2353klar1
img_2361klar
img_2359klar
img_2369klar
img_2352klar1

Intresset var stort från många varför man ska tända brasan uppifrån. Vår "omvände eldare" Olle från Lammhult visade och berättade om vilket paradigmskifte detta är.

Mathilda Johansson, Ljungby kommun, Eva Hallgren-Larsson, Växjö kommun och Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen i Kronobergs län, informerade lördagens besökare på Växjö konserthus om förbundets mätningar och hur man kan minska utsläppen från partiklar. Många stannade till, särskilt de som har vedkamin eller eldar med ved, och lyssnade med stort intresse.

Luftvårdsförbundet deltar på Earth week 25 mars 2017

Kronobergs luftvårdsförbund deltar på Earth week-festivalen på Växjö stadsbibliotek lördagen den 25 mars 2017.
Vi informerar om mätresultat för partiklar och kvävedioxid i Växjö och Kronobergs län. Visste du att genom att tända brasan rätt därhemma kan du minska utsläppen av partiklar rejält? 
Träffa en "omvänd eldare" och lyssna på erfarenheterna. 
Gå vår tipspromenad och vinn en fin mössa.

Träffa oss mellan kl 11-15. Välkommen!

Luftdag den 7 september

I anslutning till styrelsemötet den 7 september 2016, i Alvesta (kommunhuset) genomförs höstens "Luftdag".
Referenslaboratoriet för tätortsluftsmodeller, i vanligt tal: reflab, bjuds in för att under en timme informera om vilka olika modeller för luftberäkningar som finns. Reflab har en hemsida med information om sin verksamhet.

Innehållet under eftermiddagen, kl 13-17, planeras enligt följande:
- Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller informerar om olika modelltyper för att beräkna luftkvalitet, deras styrkor och svagheter, samt användarvänlighet vad gäller t ex förberedelser av indata och modellförståelse. För närvarande har SMHI denna uppgift på uppdrag av Naturvårdsverket för att hjälpa kommunerna att välja rätt mellan de olika modeller som finns. (Motsvarande finns för mätningar)
- Resultat från hittills utförda mätningar.
- Förslag till nytt program 2017 och framåt.
- Praktiska övningar.

Deltagande samt förslag på ytterligare punkter att ta upp under eftermiddagen meddelas Eva Hallgren Larsson (länk till mejladress finns i fliken Kontakt) snarast. Mer spikat program meddelas efter semestrarna, när alla era önskemål har bearbetats.

Även länets planerare är välkomna att ta del av SMHIs information om olika modellverktyg.

Efter Luftvårdsförbundets styrelsemöte på förmiddagen äts gemensam lunch på egen bekostnad. De som deltar på eftermiddagen är välkomna att inleda eftermiddagens Luftdag genom att ansluta till lunchen.

God luftkvalitet i Kronobergs län 2015

Luftkvaliteten är viktig för vårt generella hälsotillstånd. I Sverige, som generellt anses ha ren och fin luft, beräknas 20 gånger fler människor dö av luftföroreningar (5 500 per år) än av trafikolyckor (250 per år).

Kronobergs län är ett samverkansområde för kontroll av luftkvalitet, där alla kommuner deltar. Programmet, som drivs på uppdrag av Kronobergs Luftvårdsförbund, är en kombination av mätningar och beräkningar. Samverkan ger underlag för en samlad bedömning av situationen i länet.

Såväl mätningar som beräkningar tyder på att luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga överskridanden av miljökvalitetsnormer. Under 2015 noterades halter under, eller i nivå med, angivna preciseringar inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Det största problemet utgör ”grova partiklar”, PM10, i likhet med de flesta övriga tätorter i Sverige. I Ljungby och Växjö har halterna av dessa under de senaste fem åren varit på en sådan nivå att mätningar krävs på minst en plats inom samverkansområdet.
I Älmhult förekommer tydligt förhöjda halter av butylacetat, som är ett flyktigt organiskt ämne som förknippas med påverkan från någon industri eller hantering av lösningsmedel. Extra undersökningar har genomförts för närmare utvärdering. Luftvårdsförbundet och Älmhults kommun arbetar vidare med frågan.
I rapporten redovisas utöver ovan nämnda halter, även kvävedioxid, som är högst på mätplatsen i Växjö, mindre partiklar, som uppvisar de högsta nivåerna i Tingsryd, samt bensen, som enbart mäts i Älmhult.

Rapporten Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat 2007-2015 ligger även under fliken Rapporter/Länkar.

Bilden visar tabell 3 ur rapporten som visar vilka överskridande av beslutade partikelhalter som gjorts mellan 2008 och 2015.

Luftvårdspriset 2016 delades ut till Volvo Construction Equipment

Miljö- och säkerhetschef Rickard Alm och platschef Jörgen Sjöstrand tog emot priset för Volvos räkning.

Vid Kronobergs luftvårdsförbunds årsmöte delades Luftvårdspriset 2016 ut.

Landshövding Kristina Alsér och förbundets ordförande Ingemar Hugosson överlämnade priset till Volvo Construction Equipment i Braås med följande motivering:

Kronobergs luftvårdsförbund är stolta över att tilldela Volva Construction Equipment Braås Sweden 2016 års luftvårdspris. Anledningen är världens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för tillverkning av anläggningsmaskiner.
Att driva funktioner helt med förnybar energi är vad världen behöver för att klara den stora utmaningen som klimatförändringarna innebär. Volva CE Braås Sweden är en av pionjärerna och banar väg för andra att följa efter.
Volvo CE Braås Sweden koncentrerar det fortsatta miljöarbetet till att minska energiförbrukningen med målet att bli världsledande inom hållbara lösningar.

Årsmöte 2016

Årsmötet ägde rum på Residenset i Växjö den 21 april 2016. 
Kallelse skickades per post till förbundets medlemmar. Ett 20-tal intresserade mötte upp från 14 medlemsorganisationer. 

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse
Bilaga 1 Medlemmar under år 2015
Bilaga 2 Styrelsen under år 2015
Flerårig arbetsplan 2016-2020

Vid stämman omvaldes Ingemar Hugosson som ordförande i förbundet. Protokollet finns under fliken Protokoll.

Vid stämman redovisades förbundets verksamhet: 
Arbetet med och de resultat som erhållits från krondroppsnätet (Cecilia Akselsson, Lunds Universitet).
Förbundets arbete och resultat från tätortsprogrammet (Eva Hallgren Larsson, Växjö kommun, sekreterare i förbundet).
Den genomförda kommunturnén (Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun, ordförande i förbundet).

Eftermiddagen ägnades åt vad framtiden kan innebära för förbundet:
Kristoffer Mattisson vid Arbets- och miljömedicin Syd talade om Luftkvalitet och människors hälsa.
Johan Berg vid Linnéuniversitetet talade om Skogen och klimatförändringarna. Kontakta förbundets webredaktör om du önskar ta del av presentationerna. 
Förbundets luftvårdspris delades ut.