Aktuellt

På denna sidan kan du ta del av vad som hände i Kronobergs luftvårdsförbund mellan åren 2019 och 2021.

Länkar till tidigare inlägg

Aktuellt mellan 2018 och 2016 - Aktuellt mellan 2015 och 2012 - Aktuellt mellan 2011 och 2007

Julhälsning inför 2022

Hösten 2021 kom WHO med nya riktvärden som innebär en sänkning av tidigare riktvärden för sex olika luftföroreningar.
Forskning har visat att föroreningarna är farligare för hälsan än man tidigare trott. Detta kommer påverka EU:s översyn av luftkvalitetsdirektiv och arbetet i Sverige för en bättre, friskare luft med färre som drabbas av sjukdom orsakade av höga halter luftföroreningar.
Särskilt farliga är de små partiklarna, PM2,5.

Under pandemin har det varit möjligt att sänka utsläppen rejält i många länder.

SMHI har lanserat den nya webbsidan ”LuftWebb”, Luftwebb | SMHI som är värd ett besök.

Välkomna till de kommande kvartalsseminarierna som ordnas gemensamt med luftvårdsförbunden i Småland.

God Jul och gott nytt 2022!

Med vänliga hälsningar
Mathilda Johansson
Sekreterare i Kronobergs Luftvårdsförbund

Renare luft under pandemin

SMHI, som är datavärd för Sveriges luftmätningar, har sammanställt resultaten för 2020 års mätningar,
SVT:s inslag från 24 maj 2021 

Allergiläkaren konstaterar att bättre luft gör livet lättare för dem med lungsjukdomar och astma, intervjun i SVT:s inslag från 24 maj 2021

Lars Jeppesen, Miljö- och häksoskyddsinspektör i Växjö kommun visar GRIMM-instrumentet och hur det går till att byta filer vid luftmätningarna, SVT:s inslag 24 maj 2020

Digitalt årsmöte i förbundet den 29 april 2021

Sedvanliga årsmötesförhandlingar för medlemmarna genomförs digitalt den 29 april 2021. Inbjudan/kallelse har skickats på e-post till förbundets medlemmar den 12 mars 2021.
Vidarebefordra gärna inbjudan till fler i din organisation som kan ha nytta av att lyssna på IVL:s resultatredovisning om luftkvaliteten i länet och om svavel och kvävenedfall, försurning och övergödning. Dokumentationen från årsmötet finns på sidan Protokoll.

Årsmöteshandlingar

Kallelse utan digital länk
Föredragningslista
Bilaga 1 Medlemmar 2020

Bilaga 2 Styrelse 2020
Verksamhetsberättelse 2020
Revisionsberättelse 2020
Flerårig arbetsplan
Utkast till strategi

Direkt efter årsmötet genomförs det konstituerande mötet i styrelsen. Styrelsen har två punkter att fatta beslut om:

  • Avtalet med IVL om krondroppsmätning. Beslut om att ersätta det förlängda avtalet 2021 (ettårigt) med ett femårigt avtal 2021-2026. 
  • Beslut om kommande mötesdatum i styrelsen.

IVL presenterade resultat från mätningarna 2019

Den 4 december 2020 presenterade IVL resultat från mätningarna i Kronobergs län 2019. 27 deltagare lyssnade vid ett skypemöte med information som egentligen skulle ha presenterats vid årsmötet i april, men på grund av pandemin till slut fick genomföras digitalt.
Presentation om Krondroppsnätets resultat 2019
Presentation om Tätortsmätningarnas resultat 2019
Referat från resultatpresentationerna.
Arrangemanget genomfördes gemensamt av luftvårdsförbunden i Kronobergs och Jönköpings län.
Resultat från publicerad rapport finns även på sidan om Tätortsluftens kvalitet och på sidan om Krondroppsnätets resultat

Luftvårdsförbundets luftvårdspristagare 2020

Växjö Energi AB:s Erik Tellgren visar upp diplom och plakett.

Luftvårdsförbundets ordförande Ingemar Hugosson överlämnade vid en digital ceremoni luftvårdspriset från Kronobergs luftvårdsförbund den 4 december 2020 till Växjö Energi AB. 

Ur motiveringen framgår följande.
"Växjö Energi AB har under lång tid arbetat för en helt fossilfri verksamhet. Under 2019 blev så slutligen både verksamheten och produkten helt fossilfri." samt att "Växjö Energis långsiktiga arbete har bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i Växjö kommun."
Förbundet konstaterar att detta också är bra för luftkvaliteten.  

Priset mottogs av Växjö Energi AB:s VD Erik Tellgren, som blev stolt och glad över utmärkelsen.

Luften i Växjö allt bättre visar förbundets mätningar

Växjö kommuns pressmeddelande 2020-04-29

Växjö kommun meddelar i ett pressmeddelande att Växjö klarar miljökvalitetsnormer och Sveriges nationella miljömål.

Resultatet visar att Växjö kommun klarar alla miljökvalitetsnormer och nationella miljömål, både när det gäller kvävedioxid och luftpartiklar. Dessutom har Växjö kommun ett eget och tuffare mål gällande kvävedioxid som också uppfylls. Växjö hade även de lägsta halterna av kvävedioxid sedan det började mätas i Växjö. 

Om allt fler väljer odubbade vinterdäck, mer cykling och ett ökat kollektiv resande så kan den positiva utvecklingen fortsätta.

För mer information om mätningarna kontakta förbundets sekreterare Mathilda Johansson eller Lars Jeppesen


Digitalt årsmöte på Skype

Skärmdump: Lars Jeppesen

Torsdagen den 23 april 2020 genomfördes förbundets årsmöte på Skype. Vi var inte lika många deltagare som vi brukar vara, men medlemmar från Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhults kommuner samt Region Kronoberg, Volvo CE, VEAB och Länsstyrelsen deltog i mötet. 

Årsmötet gav Ingemar Hugosson förnyat förtroende att leda förbundet.
Protokollet läggs på hemsidan så snart det är justerat. Styrelsen återkommer med inbjudan till möte i höst där vi kan få del av resultatredovisning från mätningarna.

Årsmöte i förbundet den 23 april 2020 genomförs på Skype

Sedvanliga årsmötesförhandlingar för medlemmarna genomförs den 23 april på Skype. Meddela gärna sekreteraren i god tid vem i din medlemsorganisation som tar emot Skypeinbjudan.

Årsmötesföredragen genomförs vid ett senare tillfälle i Asa, prelilminärt under hösten, tillsammans med Jönköpings luftvårdsförbund, med gemensamma föredrag och resultat samt en gemensam workshop med framtidsspaning.

Årsmöteshandlingar
Inbjudan/kallelse har skickats på e-post till förbundets medlemmar den 20 mars 2020
Bilaga 1 Medlemmar 2019
Bilaga 2 Styrelse 2019 
Flerårig arbetsplan 2020-2022
Verksamhetsberättelse

Kommundata om luftföroreningar ska redovisas till Naturvårdsverket

Kronobergs samverkansområde, som Luftvårdsförbundet samordnar, behöver ta fram både en kontrollstrategi och  en inledande kartläggning. Läs mer om det i PM:n Referat från genomgång med Naturvårdsverket 20-02-06.

Styrelsemötet får besök av Naturvårdsverket på fm och fortsätter på em

Nästa styrelsemöte i förbundet blir den 6 februari 2019 kl 13-16 i Alvesta (i Alvesta kommuns lokaler). De i styrelsen som är intresserade, samt representanter för medlemsorganisationerna är välkomna att delta vid ett informationsmöte under förmiddagen då Naturvårdsverket informerar om luftkvalitetsförordningen och vilka mätningar den ställer krav på. Informationsmötet sker mellan kl 08.30 -12.

Inbjudan. Anmäl medverkan senast den 31 januari 2020 till Mathilda Johansson, se kontaktuppgifter under fliken kontakt.

Presentationerna från Naturvårdsverkets information ligger under fliken Mätningar->Tätortsmätningar.

Elda rätt och minska luftföroreningarna

Minska luftföroreningarna genom att elda rätt.
Länk till sida på Naturvårdsverkets hemsida där det finns en instruktionsfilm.   

Genom att elda rätt och tända från toppen kan vi minska de farliga utsläppen till luften. Nyhetsbrevet Extrakt uppmärksammar detta i ett inslag publicerat den 16 okt 2019. Läs mer i artikeln.
Webbtidningen Extrakt ges ut av forskningsrådet Formas. Extrakt ska täcka hela Formas forskningsfält men är oberoende och självständig i sin bevakning.

2019 års luftvårdspristagare utsedd

Kronobergs luftvårdsförbund har idag tilldelat Eva Hallgren Larsson förbundets luftvårdspris. 

Årets luftvårdspristagare Eva Hallgren Larsson samt förbundets ordförande Ingemar Hugosson. Foto: Louise Ellman Kareld

Årsmöte 2019

Foto: Louise Ellman Kareld

Ordinarie årsmöte ägde rum den 11 april 2019 i Växjö kommuns lokaler, A-salen, Västra Esplanaden 18 i Växjö. 

Under årsmötet presenterades resultaten från förbundets mätningar inom Krondroppsnätet och Tätortsprogrammet.
Se mer information i årsmötesprotokollet under fliken Protokoll.
Under mars månad 2019 har det innehållet av de små partiklarna PM2,5 uppmärksammats i media. Lars Jeppesen, Växjö kommun, informerade med anledning av detta om förbundets mätningar och resultat.  
Referat av alla föreläsningarna.

Eva Hallgren Larsson berättade om förbundets uppdrag från starten och fram till nu. Julia Ahlrot, Chef Strategi och Omvärldsrelationer Växjö Energi AB, presenterade en framtidsspaning på temat energi och vi påbörjade arbetet med hur luftvårdsförbundets arbete ska kunna bidra till den nödvändiga omställningen för att hejda klimatförändringarna. Det arbetet kommer att fortsätta under nästa luftseminarium under år 2020. 

Årsmöteshandlingar
Inbjudan/kallelse har skickats på e-post till förbundets medlemmar den 8 mars 2019
Bilaga 1 Medlemmar 2018
Bilaga 2 Styrelse 2018 
Flerårig arbetsplan 2019-2023
Verksamhetsberättelse

Nästa år hoppas vi att vi kan få ha årsmötet hos ett av våra medlemsföretag.

Luftkvaliteten viktig på Earth week i Växjö

I bildspelet kan du se förbundets respresentanter Mathilda Johansson, Ljungby kommun och Lars jeppesen, Växjö kommun, när de pratar med intresserade medborgare om kvaliteten på luften i länet. Alla blev dessutom påminda om att tända brasan från toppen, och inte, som man gjorde förr, under brasan. Ju mindre rök, desto bättre.
Lite rök = lite luftföroreningar...

Flera ville diskutera de artiklar som har publicerats i media i mars månad 2019. Flera av artiklarna finns i fliken I debatten.

Utställningen är uppdaterad med nya skärmar och med mätresultat till och med 2017. Vill du låna den och ställa upp den i dina lokaler under en period? Hör av dej till förbundet så ordnar vi det.

namnlos
roterad2

Foto i bildspelet ovan: Louise Ellman Kareld