Aktuellt

På denna sidan kan du ta del av vad som händer och är på gång i Kronobergs luftvårdsförbund.

Länkar till tidigare inlägg

Aktuellt mellan 2021 och 2019 - Aktuellt mellan 2018 och 2016 - Aktuellt mellan 2015 och 2012 - Aktuellt mellan 2011 och 2007

Årsmötet blir den 14 april 2023 i Växjös nya stationshus

Boka in datum för årsmötet i din kalender. Det blir den 14 april 2023. Kallelse har skickats till medlemmarna igenom en mötesinbjudan.
Anmäl deltagande senast tisdagen den 11 april kl 12.00 via e-post till förbundets ebrevlåda kronobergsluft@gmail.com

Årsmöteshandlingar

Kallelse med föredragningslista
Bilaga 1 Medlemmar 2022
Bilaga 2 Styrelse 2022
Verksamhetsberättelse 2022
Flerårig arbetsplan

2022 års luftvårdspris till GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB

Med följande motivering fick GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB 2022 års luftvårdspris: 

VD och miljöansvarig vid GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB får ta emot Kronobergs luftvårdspris för år 2022. Foto Martin Sjödahl.

GEHAB har arbetat långsiktigt med miljöfrågorna under lång tid och imponerar med sitt engagemang.
Ni är steget före och genom ett systematiskt och strukturerat arbetssätt gör ni rätt sak i rätt tid.

Detta har inneburit att behovet av fjärrvärme har minskat med 71% mellan 2010 och 2020 vilket var långt utöver målet i energieffektiviserings-projektet. Sedan 2013 använder företaget endast förnybar el. Samtidigt som omsättningen har ökat och lokalytan tredubblats har Ni lyckats att halvera elförbrukningen per kvadratmeter.

Varje åtgärd är steg i rätt riktning som bidrar till en allt bättre luftkvalitet.

Genom Ert långsiktiga och systematiska arbete är Ni ett föredöme för andra företag.

Det är en ära för Kronobergs luftvårdsförbund att ge Luftvårdspriset
för 2022 till GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB.


Förbundets sekreterare tackades

Kronobergs luftvårdsförbund tackade Mathilda för ett utmärkt sekreterarskap. Foto Martin Sjödahl. Förbundets sekreterare tackades av styrelsen i samband med årsmötet 2022. Foto Martin Sjödahl.

Styrelsen i Kronobergs luftvårdsförbund tackade Mathilda Johansson i samband med årsmötet för ett gediget, engagerat och noggrant arbete i förbundet där hon på ett utmärkt sätt har verkat som sekreterare mellan september 2018 och februari 2022.

Mathilda fortsätter sitt engagemang i förbundet men från och med nu som en del av valberedningen. 

Styrelsen vill också passa på att tacka Karin Holst för många år i valberedningen och Lars Jeppesen som slutat på Växjö kommun.

Årsmöte i förbundet blir den 21 april 2022

Sedvanliga årsmötesförhandlingar för medlemmarna genomförs den 21 april 2022 på förmiddagen. Inbjudan/kallelse skickas på e-post till förbundets medlemmar innan årsmötet. Anmälan sker senast 11 april via länk i kallelsen.
I år genomförs årsmötet på GEHAB i Alvesta. Det finns plats för 30 personer att delta fysiskt. I inbjudan som skickas från sekreteraren finns även en digital länk för dem som inte har möjlighet att närvara på plats.

IVL kommer att presentera föregående års mätresultat från tätortsmätningarna och krondroppsnätet. 
Vidarebefordra gärna inbjudan till fler i din organisation som kan ha nytta av IVL:s resultatredovisning om luftkvaliteten i länet och om svavel och kvävenedfall, försurning och övergödning. Dokumentationen från årsmötet läggs sedan på sidan Protokoll.

Årsmöteshandlingar

Kallelse
Föredragningslista
Bilaga 1 Medlemmar 2021
Bilaga 2 Styrelse 2021
Verksamhetsberättelse
Flerårig arbetsplan

Välkommen vår nya sekreterare Felicia Andersson!

Ingemar Hugosson, förbundets ordförande, hälsar Felicia Andersson, Växjö kommun, välkommen som ny sekreterare i förbundet.
Ingemar fortsätter:
— Jag hoppas också innerligt att Du känner och får det stöd som du önskar och behöver från oss övriga i styrelsen.

Felicia Andersson arbetar på Växjö kommun som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Hon har sedan 2020 varit delaktig i filrterbytet i Växjö kommuns diffussionsprovtagare i urban bakgrundsmiljö.

Förbundet önskar Felicia lycka till med sitt nya uppdrag!

Julhälsning inför 2022

Hösten 2021 kom WHO med nya riktvärden som innebär en sänkning av tidigare riktvärden för sex olika luftföroreningar.
Forskning har visat att föroreningarna är farligare för hälsan än man tidigare trott. Detta kommer påverka EU:s översyn av luftkvalitetsdirektiv och arbetet i Sverige för en bättre, friskare luft med färre som drabbas av sjukdom orsakade av höga halter luftföroreningar.
Särskilt farliga är de små partiklarna, PM2,5.

Under pandemin har det varit möjligt att sänka utsläppen rejält i många länder.

SMHI har lanserat den nya webbsidan ”LuftWebb”, Luftwebb | SMHI som är värd ett besök.

Välkomna till de kommande kvartalsseminarierna som ordnas gemensamt med luftvårdsförbunden i Småland.

God Jul och gott nytt 2022!

Med vänliga hälsningar
Mathilda Johansson
Sekreterare i Kronobergs Luftvårdsförbund

Renare luft under pandemin

SMHI, som är datavärd för Sveriges luftmätningar, har sammanställt resultaten för 2020 års mätningar,
SVT:s inslag från 24 maj 2021 

Allergiläkaren konstaterar att bättre luft gör livet lättare för dem med lungsjukdomar och astma, intervjun i SVT:s inslag från 24 maj 2021

Lars Jeppesen, Miljö- och häksoskyddsinspektör i Växjö kommun visar GRIMM-instrumentet och hur det går till att byta filer vid luftmätningarna, SVT:s inslag 24 maj 2020