Aktuella seminarier med koppling till luftvård och luftkvalitet

Här tipsar vi om seminarier och evenemang.
Luftvårdsförbunden i Småland anordnar kvartalsseminarier (ett per kvartal) för våra medlemmar.
Längre ner på sidan finns länkar till webbinarier som IVL arrangerar.

Kalmar läns luftvårdsförbunds luftdag

Den 16 november kl 08.30 - 12.00 anordnar Kalmar läns luftvårdsförbund sin årliga luftdag.
Mer information och och länk till föreläsningarna finns här.

Luftvårdsförbundens Kvartalsseminarier

Fiskebys transportstrategi och materialåtervinning - 21 september

Kl 13-14 via TEAMS

Östergötlands luftvårdsförbund har bjudit in sin medlem Fiskeby Board AB att presentera sitt arbete med
• Transportstrategi, elektrifiering av tungtransporter och minskning av utsläpp samt
• Materialåtervinning av restprodukt från returfiberbaserade förpackningskartonger i stället för förbränning.

Presentation från föreläsningen

Klimatneutrala städer

Den 19 april kl. 13.00-14.00 har Kalmar läns luftvårdsförbund bjudit in Kalmar kommuns kommunledningskontor som kommer att presentera sitt arbete med omställningen till ett hållbart och klimatneutralt Kalmar i samverkan med Viable Cities och 22 andra kommuner och 6 myndigheter.

Vi kommer prata om vad det innebär att ha skrivit under ett klimatkontrakt, hur Kalmar jobbar aktivt för att uppnå målen om en klimatneutral kommun och hur Viable Cities och de klimatneutrala städerna ett verktyg i hållbarhetsarbetet.

Presentation Klimatneutrala Kalmar 2030

Hur ser framtidens hållbara flygresor ut?- NY TID 19 januari 2023

Kl 9-10 via TEAMS, Länk till presentationen
Innehåll: Jönköping Airport berättar om projektet Grön flygplats. Inom projektet jobbar man för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045.

Kalmar läns luftvårdsförbund anordnar en luftdag

Den 10 november kl. 8.30 - 12.00 anordnar Kalmar läns luftvårdsförbund den årliga luftdagen.
Mer information finns här

Perspektiv på cirkulär ekonomi - 20 maj 2022

20 maj 2022, klockan 08.30-09.30 via Teams. Länk till det digitala Teams-seminariet.
Vid detta digitala kvartalsseminarium berättar Pernilla Bodin, Region Kronoberg, om olika perspektiv på Cirkulär ekonomi.
Vad är cirkulär ekonomi?
Vad har cirkulär ekonomi med luftkvalitet att göra?
Varför är cirkularitet nödvändig för att klara klimatmålen?

Med utgångspunkt i luftkvalitet presenteras ett resonemang om vägar mot hållbar omställning och vilken roll den cirkulära ekonomin kan spela i det arbetet. Vad betyder cirkulär ekonomi för hållbar utveckling och våra möjligheter att begränsa klimatförändringarna? Vi navigerar mellan olika modeller som de globala hållbarhetsmålen, planetära gränser, klimatavtalet och hur cirkulär ekonomi kopplar ihop dessa. Med en rad nya strategiska styrdokument på både nationell och EU-nivå i samverkan med aktuella förändringar i omvärlden förändras förutsättningarna för utveckling och möjligheterna med cirkulär ekonomi med dem.
Löser vi utmaningen med luftföroreningar med en cirkulär ekonomi?

Region Kalmar län omställningen till ett fossilfritt och hållbart resande - 1 mars 2022

Kl. 9-10 via TEAMS Länk till presentationen
Region Kalmar län kommer att presentera sitt arbete med omställningen till ett fossilfritt och hållbart resande. Programmet är planerat till följande:
• Läge då och nu
• Vår tolkning av marknadsläget med fokus på resor
• Möten – digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs
• Resor – fossilfriheten är bara en del
• Kollektivtrafiken – en föregångare med 100 % biogas
• Summering och frågor

Jönköpings Energi om sitt miljöarbete och energiåtervinningens utmaningar och miljö - och klimatpåverkan- 14 december 2021

Kl 9-10 via TEAMS 
Ca 9 miljoner ton avfall går till energiåtervinning i Sverige varje år (SCB). En anläggning för detta, Torsvik, ligger utanför Jönköping och drivs av Jönköpings energi. Vid detta seminarium berättar Jönköpings energi om hur det går till, sitt miljöarbete och energiåtervinningens utmaningar och miljö- och klimatpåverkan.

Volvo CE Braås - 22 september 2021

Volvo CE Braås presenterade under en timma sitt miljöarbete och resan de har gjort för att bli koldioxidneutrala. Timmen innehöll presentation, en kort paus samt en möjlighet att ställa frågor. 
Kristina Tejler, Head of Quality, Environment and Safety, samt Mattias Hermander, Environmental Care & Security Technician höll i presentationen. 

Kalmar läns luftvårdsförbund anordnar en luftdag

25 november 2021

Här hittar du mer information

Andra bra tips!

God ljud- och luftmiljö på förskolegårdar - 1 juni 2022

Hur kan vi säkra att förskolebarn får bästa möjliga luft- och ljudmiljö på förskolegårdar?
Vilka är de mest lämpliga åtgärderna för att förbättra utomhusmiljön?
Kan åtgärder för att förbättra ljudmiljön leda till att luftmiljön blir sämre?
Vilka åtgärder skapar synergier för en bättre utomhusmiljö på förskolor?
Boka in den 1 juni kl 0930-1145 i din kalender.
Göteborgs stad, IVL Svenska Miljöinstitutet och Göteborgs universitet arbetar tillsammans med att identifiera och utvärdera effekter, hälsofördelar och kostnader associerade med lokala åtgärder som har syftet att säkerställa en hälsosam luft- och ljudmiljö vid förskolegårdar. Vid denna workshop kommer vi att dela med oss av de projektresultat och insikter vi har fått hittills. Vi önskar också ta del av erfarenheter från andra kommuner när det gäller att säkerställa god ljud- och luftmiljö på förskolegårdar. 
Den primära målgruppen för workshoppen är tjänstepersoner i kommuner och länsstyrelser som arbetar med luftkvalitets-, buller- och planeringsfrågor.
Information och anmälan på IVL:s webbplats.
Organisatör:
IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs stads miljöförvaltning. Projektet finansieras av Formas.

Luftkvalitet vid skolor och förskolor - 9 juni 2022

Syftet med denna förmiddag är att belysa hur luftkvalitén vid skolor och förskolor påverkar barns hälsa och vad som kan göras för att undersöka och förbättra denna. Efter varje pass finns tid avsatt för frågor.

9 juni 2022 kl. 8.30 – 12.00 – Digitalt via teams

Sista anmälningsdag: 2 juni 2022. Dagen är utan kostnad. Din anmälan behövs för att kunna skicka en länk till dig. Anmälan är bindande, men din plats kan överlåtas till en kollega om du får förhinder.

Temadagen är en del av Miljösamverkan Sydosts projekt ”Luftkvalitet vid skolor och förskolor”. Läs mer på Miljösamverkan sydosts sida om projektet.
Målgrupp: Miljö- och hälsoskyddshandläggare, bygg- och planhandläggare, ansvariga för egenkontrollen på skolor och förskolor, fastighetsansvariga och andra som berörs av frågan.

Vinsten för företag att använda Science Based Targets

IVL har genomfört evenemanget men du kan se inspelningen i efterhand. Registrera dig och invänta ett välkomstmejl med länk till evenemanget.

Allt fler företag sätter klimatmål enligt Science Based Targets. Det innebär att man förbinder sig till att vidta nödvändiga åtgärder för att temperaturökningen ska stanna vid 1.5. Det är ett initiativ av CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. Det vetenskapliga underlaget är bland annat framtagna av IPCC och IEA. Vi visar hur du som företaget behöver inventera utsläppen i hela din värdekedja och koppla målet till investeringar där ekonomi, genomförbarhet och övriga effekter noga utreds.

Vi går igenom processen hur man:

• Tar fram klimatmål enligt Science Based Target-metoden för olika områden.
• Förstå de underliggande strukturerna i Science Based Targets och hur det bland annat kan knytas till globala index och utvärdering av bolagens miljö- och hållbarhetsarbete.
• Beräknar utsläppen i hela värdekedjan scope 1, scope 2 och de olika kategorierna i scope 3.