Aktuella seminarier med koppling till luftvård och luftkvalitet

Här tipsar vi om seminarier och evenemang. Överst tipsar vi om Naturvårdsverkets webbinarier och längre ner på sidan om Formas seminarieserie. Båda ges under våren 2021.

Naturvårdsverkets webbinarieserie om klimat och luft: ”I väntan på Klimatforum”

”I väntan på Klimatforum” är Naturvårdsverkets webbinarieserie om klimat och luft. Ett 20-tal webbinarier genomförs under 2021 om klimat- och luftfrågor, om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar.

Webbinarieserien är ett sätt att möta det stora intresse som finns för dessa frågor. Förhoppningen är att fler ska ta del av aktuella kunskapsunderlag, och i förlängningen vilja bidra till klimatomställningen.

Alla webbinarier är kostnadsfria och öppna för alla. Vissa vänder sig i första hand till en lite snävare professionell målgrupp, medan andra även kan locka en intresserad allmänhet. Mer information om respektive webbinarium, och länk till anmälan, publiceras löpande på denna länk till Naturvårdsverkets webplats, och i Naturvårdsverkets kalendarium.

Kommande webbinarier

Hur bidrar världens länder till Parisavtalet?
Allt fler länder har nu lämnat in sina uppdaterade nationella klimatplaner där de anger sina åtaganden för att nå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Vad står det egentligen i planerna, och hur långt räcker de?
Datum: 19 mars, kl 10-11.

Vägen framåt för EU ETS
Från kraftigt ifrågasatt till ett av EU:s viktigaste styrmedel för att minska utsläppen – om EU:s system för handel med utsläppsrätter. Vad är på gång och vad kan vi förvänta oss framöver?
Datum: 26 mars, kl 13-14:30.

Hinder och möjligheter för mer hållbar tillgänglighet i större städer
Hur anpassa befintliga trafikleder och stadsdelar så de blir mer miljömässigt hållbara? Om en ny studie baserad på en undersökning bland Sveriges kommuner, och en kartläggning av statliga styrmedel.
Datum: 13 april.

Når vi klimatmålen – hur långt räcker dagens politik?
Presentation av Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning, som inkluderar nya scenarier för hur långt vi når med beslutade styrmedel.
Tid: April.

EU-taxonomin – från pappersprodukt till förändringar på marken
Vad är EU-taxonomin, hur är den tänkt att fungera och vad händer just nu med den? Hör det senaste om det pågående arbetet och vad det kan få för konsekvenser för olika aktörer.
Tid: April.

Hur stor blev utsläppsminskningen 2020?
Preliminär statistik för de territoriella utsläppen för år 2020 presenteras. Hur ligger vi i förhållande till etappmålet för 2020? Hur stor är Corona-effekten? Ser vi några andra trender eller händelser som påverkar utsläppen?
Tid: Maj.

Minskade klimatutsläpp från köldmedier
Fluorerande växthusgaser i värmepumpar, kylutrustningar och bilens AC bidrar flera tusen gånger mer till uppvärmningen än vanlig koldioxid. Ett teknikskifte är på gång som hjälper kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner att minska utsläppen kraftigt - med enkla grepp och utan certifierad teknik.
Tid: Maj.

Luft och klimat känner inga gränser
Luftföroreningar utomhus rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna runt om i världen idag. Naturvårdsverket har samarbeten med ett antal länder för att stärka ländernas miljövårdspolitik, där luft och klimat har varit fokusområden i flera fall. Hör Naturvårdsverket berätta om några av dessa projekt.
Tid: Juni.

Jordens frysbox tinar upp
Under 2021 publicerar Arktiska rådet flera vetenskapliga rapporter med den allra senaste kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar Arktis med återverkningar för det globala klimatet. Hör direkt från forskare och experter om hur Arktis omvandlas.
Datum: 8 Juni, kl 10-11.

Genomförda webbinarier

Kan ofullständig förbränning vara klimatpositiv?
Den 10 februari genomförde Naturvårdsverket tillsammans med IVL och Ecotopic ett webbinarium om pyrolys och förbränning. Webbinariet gav en introduktion till teknikerna, hur de kan utnyttjas inom industrin och samhället, och vilken miljöpåverkan de har.

Formas seminarier om Hållbart samhällsbyggande

Formas anordnar en digital öppen seminarieserie under våren 2021 om Hållbart samhällsbyggande där pågående forskning om samhällsbyggnadesområdet presenteras. Forskarna berättar kortfattat om sina projekt och de som lyssnar kan ställa frågor. 

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande arrangerar seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

I vårens digitala seminarieserie ordnas fem tillfällen med olika teman. Tre forskare presenterar sin pågående forskning vid varje tillfälle.
Läs mer om programmet och anmäl dej på Formas webplats.

Program

Social bostadspolitik - smarta bostäder, flyttmönster och målkonflikter (genomfört, men finns att se i efterhand på Formas hemsida)
Tisdag 16 februari 2021

Hälsosamma samhällen - luftkvalitet, folkhälsa och grönområden
Tisdag 16 mars kl. 10.00-11.00

Hållbara vistelsemiljöer för barn – vardagsmobilitet, utemiljöer och förskolegårdar
Tisdag 13 april kl. 10.00-11.00

Från forskning till praktik – verktyg för att ställa om på lokal nivå
Tisdag 18 maj kl. 10.00-11.00

Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 – handlingsmönster, luftkvalitet, samhällsnormer
Tisdag 8 juni kl. 10.00-11.00