Aktuella seminarier med koppling till luftvård och luftkvalitet

Här tipsar vi om seminarier och evenemang. Överst tipsar vi om Naturvårdsverkets webbinarier och längre ner på sidan om Formas seminarieserie. Alla ges under våren 2021. Längst ner på sidan finns länkar till de genomförda webbinarierna.

Naturvårdsverkets webbinarieserie om klimat och luft: ”I väntan på Klimatforum”

”I väntan på Klimatforum” är Naturvårdsverkets webbinarieserie om klimat och luft. Ett 20-tal webbinarier genomförs under 2021 om klimat- och luftfrågor, om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar.

Webbinarieserien är ett sätt att möta det stora intresse som finns för dessa frågor. Förhoppningen är att fler ska ta del av aktuella kunskapsunderlag, och i förlängningen vilja bidra till klimatomställningen.

Alla webbinarier är kostnadsfria och öppna för alla. Vissa vänder sig i första hand till en lite snävare professionell målgrupp, medan andra även kan locka en intresserad allmänhet. Mer information om respektive webbinarium, och länk till anmälan, publiceras löpande på denna länk till Naturvårdsverkets webbplats, och i Naturvårdsverkets kalendarium. Via länken nås även redan genomförda webbinarier.

Webbinarier under våren 2021

Luft och klimat känner inga gränser
Luftföroreningar utomhus rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna runt om i världen idag. Naturvårdsverket har samarbeten med ett antal länder för att stärka ländernas miljövårdspolitik, där luft och klimat har varit fokusområden i flera fall. Hör Naturvårdsverket berätta om några av dessa projekt.
Tid: 3 Juni, kl 11-12.

Hur kan vi säkra god luftkvalitet i barns utemiljöer?

Barn kan inte påverka dagens miljöpolitik trots att de riskerar att drabbas mest av såväl klimatförändringar som luftföroreningar. Enligt nya mätningar av utomhusluften vid svenska förskolor når luftkvaliteten inte miljökvalitetsmålet för frisk luft. Samtidigt är barn särskilt känsliga för luftföroreningars skadliga hälsoeffekter, visar forskningen.
Tid: 4 juni, kl 13-14. Anmälan på Naturvårdsverkets webbplats.

Jordens frysbox tinar upp
Under 2021 publicerar Arktiska rådet flera vetenskapliga rapporter med den allra senaste kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar Arktis med återverkningar för det globala klimatet. Hör direkt från forskare och experter om hur Arktis omvandlas.
Datum: 8 Juni, kl 10-11.

Formas seminarier om Hållbart samhällsbyggande

Formas anordnar en digital öppen seminarieserie under våren 2021 om Hållbart samhällsbyggande där pågående forskning om samhällsbyggnadesområdet presenteras. Forskarna berättar kortfattat om sina projekt och de som lyssnar kan ställa frågor. 

Formas och det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande arrangerar seminarieserien. Den vänder sig till dig som forskar eller arbetar med samhällsplanering, samhällsbyggande och hållbarhet i till exempel en kommun, en region eller privat sektor, eller är allmänt nyfiken på vad som händer inom samhällsbyggnadsforskningen.

I vårens digitala seminarieserie ordnas fem tillfällen med olika teman. Tre forskare presenterar sin pågående forskning vid varje tillfälle.
Program och anmälan på Formas webbplats.

Program

Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19 – handlingsmönster, luftkvalitet, samhällsnormer
Tisdag 8 juni kl. 10.00-11.00. Program, anmälan och sändningslänk

Naturvårdsverkets genomförda webbinarier kan ses i efterhand

Naturvårdsverkets alla webbinarier, både genomförda och kommande, finns på sidan Webbinarier om klimat och luft.

Naturvårdsverkets genomförda webbinarier

Kan ofullständig förbränning vara klimatpositiv?
Naturvårdsverket, IVL och Ecotopic genomför ett webbinarium om pyrolys och förbränning. Webbinariet gav en introduktion till teknikerna, hur de kan utnyttjas inom industrin och samhället, och vilken miljöpåverkan de har. Genomfördes 10 februari 2021.

Hur bidrar världens länder till Parisavtalet?
Allt fler länder har nu lämnat in sina uppdaterade nationella klimatplaner där de anger sina åtaganden för att nå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Vad står det egentligen i planerna, och hur långt räcker de? Genomfördes 19 mars 2021.

Vägen framåt för EU ETS
Från kraftigt ifrågasatt till ett av EU:s viktigaste styrmedel för att minska utsläppen – om EU:s system för handel med utsläppsrätter. Vad är på gång och vad kan vi förvänta oss framöver? Genomfördes 26 mars 2021.

EU-taxonomin – från pappersprodukt till förändringar på marken
Vad är EU-taxonomin, hur är den tänkt att fungera och vad händer just nu med den? Hör det senaste om det pågående arbetet och vad det kan få för konsekvenser för olika aktörer. Genomfördes 16 april 2021.

Når vi klimatmålen – hur långt räcker dagens politik?
Presentation av Naturvårdsverkets underlag till klimatredovisning, som inkluderar nya scenarier för hur långt vi når med beslutade styrmedel. Genomfördes 28 april 2021.

Styrmedel för omvandling av trafikleder i större städer
Hur anpassa befintliga trafikleder och stadsdelar så de blir mer miljömässigt hållbara? Om en ny studie baserad på en undersökning bland Sveriges kommuner, och en kartläggning av statliga styrmedel. Genomfördes 4 maj 2021.

Klimatkliv på väg mot fossilfrihet och konkurrenskraft
Intresset för att investera i åtgärder som minskar klimatutsläppen fortsätter att vara stort, trots pandemin. Välkommen till ett webbinarium som presenterar de senaste resultaten från Klimatklivet och ger exempel på hur åtgärderna bidrar till klimatnytta och grön omställning. Stödmottagare berättar om sina resor. Naturvårdsverket ger en framåtblick om hur möjligheterna ser ut framåt. Genomfördes 7 maj 2021.

Hur stor blev utsläppsminskningen 2020?
Preliminär statistik för de territoriella utsläppen för år 2020 presenteras. Hur ligger vi i förhållande till etappmålet för 2020? Hur stor är Corona-effekten? Ser vi några andra trender eller händelser som påverkar utsläppen? Genomfördes 17 maj 2021.

Så minskar vi klimatpåverkande utsläpp från köldmedier
Fluorerande växthusgaser i värmepumpar, kylutrustningar och bilens AC bidrar flera tusen gånger mer till uppvärmningen än vanlig koldioxid. Ett teknikskifte är på gång som hjälper kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner att minska utsläppen kraftigt - med enkla grepp och utan certifierad teknik. Genomfördes 21 maj.

Formas genomförda webbinarier som kan ses i efterhand

Fomas alla seminarier i serien finns på sidan Samhällsbyggnadsforskning - en digital seminarieserie om hållbart samhällsbyggande

Social bostadspolitik - smarta bostäder, flyttmönster och målkonflikter. Genomfördes 16 februari 2021. 

Hälsosamma samhällen - luftkvalitet, folkhälsa och grönområden. Genomfördes 16 mars.

Hållbara vistelsemiljöer för barn – vardagsmobilitet, utemiljöer och förskolegårdar. Genomfördes 13 april.

Från forskning till praktik – verktyg för att ställa om på lokal nivå. Genomfördes 18 maj.