Nyhetsbrev

Kalmar läns luftvårdsförbund ger ut ett nyhetsbrev två gånger per år.

Nyhetsbrev nr 2, 2020
Nyhetsbrev nr 1, 2020
Nyhetsbrev nr 17
Nyhetsbrev nr 16
Nyhetsbrev nr 15

Luftvärnare

Luftvårdsförbundets utmärkelse Luftvärnaren syftar till att främja och uppmuntra miljöinsatser inom luftvårdsområdet. Luftvärnaren består av ett diplom och minnessak. Utmärkelsen avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar för en god luftmiljö i Kalmar län

Luftvärnaren 2020 är Centralens Resebutik i Kalmar AB
I konkurrens med flyget, som länge setts som det enkla (och ibland det enda) alternativet att resa längre sträckor, behövs det att någon kan bistå med råd och hjälp för att göra andra resesätt attraktiva.

Centralens Resebutik är en föregångare som långt innan flygskam och Greta-effekten med kunskap, god service, inspiration och trevligt bemötande hjälpt och underlättat för människor att resa miljövänligt med tåg ut i Europa. Gemensamt har många bidragit till minskade utsläpp och en bättre luftkvalité!

Luftvärnaren 2019 är Helen Karlsson, miljökemist vid Arbets- och miljömedicin Linköping
Helen uppmärksammas för sin forskning och kunskapsspridning om luftburna partiklars hälsoeffekter. Helen har förmågan att entusiastiskt förklara detta komplexa ämne på ett lättbegripligt sätt. Kunskapen ger förutsättningar för begränsande åtgärder på hälsoeffekter samt ett viktigt underlag för framtida teknikutveckling.

Luftvärnaren 2018 är Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg vid Mörbylånga kommun
Eldsjäl som visat exceptionellt stort engagemang i kommunens framgångsrika miljöarbete. Särskilt uppmärksammade har satsningarna på biogas och elbilar varit.