Nyhetsbrev

Kalmar läns luftvårdsförbund ger ut ett nyhetsbrev två gånger per år.

Nyhetsbrev nr 1, 2021
Nyhetsbrev nr 2, 2020

Nyhetsbrev nr 1, 2020
Nyhetsbrev nr 17
Nyhetsbrev nr 16
Nyhetsbrev nr 15

Luftvärnare

Luftvårdsförbundets utmärkelse Luftvärnaren syftar till att främja och uppmuntra miljöinsatser inom luftvårdsområdet. Luftvärnaren består av ett diplom och minnessak. Utmärkelsen avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar för en god luftmiljö i Kalmar län

Luftvärnaren 2021 är Ödevata Gårdshotell & FiskeCamp i Emmaboda kommun
Hållbarhet i fokus på Ödevata Gårdshotell & FiskeCamp i Emmaboda kommun.
Ödevatas ägare Malin och Magnus Axelsson, har sedan 2006 med kraft och stort engagemang fått den gamla gården Ödevata att bli en hållbar, klimatpositiv och inte minst inspirerande tursitanläggning mitt inne i de Småländska skogarna.
Här produceras biokol småskaligt. I biokol stabiliseras och binds kol under lång tid i marken. Biokolet kan fungera som både jordförbättrare, filter för avlopps- och vattenrening, djurfodertillskott, koldioxidsänka, stadsträdsräddare och byggmaterial. På Ödevata hölls 2018 Sveriges första biokolskonferens! Sveriges möjligheter att öka användningen av biokol och därmed skapa klimatvinster är stora och här har biokolsambassadörerna Magnus och Malin varit föregångare. Biokolen används i Ödevata vid aquaponisk odling, ett resurssnålt produktionssätt där odling av grödor kombineras med bevattning av näringsrikt vatten från fiskodling i ett slutet, miljövänligt odlingssystem.
Ödevata erbjuder ett unikt koncept och Malin och Magnus bidrar dessutom gärna med sin kunskap och erfarenhet för att hitta lösningar för ett hållbart samhälle.

Luftvärnaren 2020 är Centralens Resebutik i Kalmar AB

I konkurrens med flyget, som länge setts som det enkla (och ibland det enda) alternativet att resa längre sträckor, behövs det att någon kan bistå med råd och hjälp för att göra andra resesätt attraktiva.

Centralens Resebutik är en föregångare som långt innan flygskam och Greta-effekten med kunskap, god service, inspiration och trevligt bemötande hjälpt och underlättat för människor att resa miljövänligt med tåg ut i Europa. Gemensamt har många bidragit till minskade utsläpp och en bättre luftkvalité!

Luftvärnaren 2019 är Helen Karlsson, miljökemist vid Arbets- och miljömedicin Linköping
Helen uppmärksammas för sin forskning och kunskapsspridning om luftburna partiklars hälsoeffekter. Helen har förmågan att entusiastiskt förklara detta komplexa ämne på ett lättbegripligt sätt. Kunskapen ger förutsättningar för begränsande åtgärder på hälsoeffekter samt ett viktigt underlag för framtida teknikutveckling.

Luftvärnaren 2018 är Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg vid Mörbylånga kommun
Eldsjäl som visat exceptionellt stort engagemang i kommunens framgångsrika miljöarbete. Särskilt uppmärksammade har satsningarna på biogas och elbilar varit.