Luftdagen

Luftdagen anordnas årligen av Kalmar läns luftvårdsförbund. Medlemmar, skolor m.fl. bjuds in till att lyssna på luftrelaterade föreläsningar.

Luftdagen 2022
Hålls den 10 november kl. 8.30 - 12.00 Klicka här för att ansluta
Föreläsningar:
Årets luftvärnare- Kalmar krematorium
IKEA:s arbete med miljöförbättrande åtgärder
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Elda rätt- vägledning kring vedeldning
Energieffektivisering i verksamhet- åtgärder för minskade elkostnader och belastning på nätetLuftdagen 2021
Ägde rum digitalt den 25 november kl. 08.00 - 11.30
Föreläsare var:
Helené Rasmusson orförande Kalmar läns luftvårdsförbund- Om luftvårdsförbundets arbete
Malin Axelsson- Årets luftvärnare 2021 - Ödevata fiskecamp
Ebba Malmqvist - Hur påverkas barn och gravida av luftföroreningar?
Helene Alpfjord Wylde, SMHI - Hur har pandemin påverkat luftkvaliteten?
Johanna Stål, Camino - Ett hållbart liv - trender, tankar och tips.

Luftdagen 2020
Ägde rum digitalt den 24 november.
Föreläsare var:
Helené Rasmusson från Kalmar kommun- Kalmar mätstation.
Ivar Karlsson- Årets luftvärnare från Centralens resebutik
Annica Larsson Ahlstedt- Once more, återvinning av textilavfall- Södra i Mörrum
Martin Hedberg- hur människan påverkar jordens klimat och ekosystem.

Luftdagen 2019
Klimatförändringar globalt, effekter lokalt - Vad kan vi göra för att anpassa oss? – Lars Ljungström
Cirkulär ekonomi - Nyckeln till klimatomställningen - Nan Kjellberg
Full fart i rötkammaren - Biogas på frammarsch i Kalmar län- Elvira Laneborg

Luftdagen 2018
Grön infrastruktur – Per Markus Jönsson
Grön infrastruktur och hälsa i stadsmiljö – Marie Löhmus
SMHI – Luftkvalitetsmodellering med modellsystemet SIMAIR – Stefan Andersson
Regional energi- och klimatstrategi för Kalmar län – Madeleine Mårtensson