Protokoll

Styrelsemöten

Äldre protokoll kan fås genom att kontakta sekreteraren. 

2021

2021-06-11 (pdf)
2021-02-16
(pdf)

2020

2020-12-21 (pdf)
2020-09-10
(pdf)
2020-06-05 (pdf)
2020-05-06 (pdf)
2020-02-06 (pdf)

2019

2019-11-26 (pdf)
2019-10-11 (pdf)
2019-08-19 (pdf)
2019-04-12 (pdf)
2019-02-08 (pdf)

Handlingar från årsmöte 2021

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2020
Resultaträkning
Balansrapport
Arbetsprogram 2021-2025
Budget
Revisionsberättelse

Handlingar från årsmöte 2020

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse 2019
Balansrapport
Resultatrapport
Arbetsprogram 2020-2024
Budget