Mätningar och rapporter

Försurning och övergödning i Jönköpings län - Resultat från Krondroppsnätet till och med 2020/2021
Ladda ner här

Luftkvalitetskontroll Jönköpings län 2022 - uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet, kalenderår 2021
Ladda ner här

Luftmätningar i Jönköpings län 2018-2020 - Sammanfattande rapport mätningar samverkansområdet
Ladda ner här

Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län för kalenderåret 2020 - rapport beräkningar samverkansområdet
Ladda ner här

Försurning och övergödning i det svenska skogslandskapet - nationell rapport från Krondroppsnätet, resultat till och med 2019/20
Ladda ner här

Försurning och övergödning i Jönköpings län - resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/2019
Ladda ner här

Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län för kalenderåret 2019 - rapport beräkningar samverkansområdet
Ladda ner här

Försurning och övergödning i Jönköpings län - resultat från Krondroppsnätet till och med 2017/18
Ladda ner här

Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län - resultat från Krondroppsnätet till och med september 2017
Ladda ner här

Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län för kalenderår 2016 - rapport samverkansområdet
Ladda ner här

Krondroppsnätet i södra Sverige - övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön - resultat från krondroppsnätet tom september 2016
Ladda ner här

Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län 2015 - rapport samverkansområdet 
Ladda ner här