Bli Medlem

Ett medlemskap i Kalmar läns Luftvårdsförbund kostar sammanlagt 20 000 kronor per år, där grundavgiften är 200 kronor och resten är en s.k. utredningsavgift på 19 800 kronor. Utredningsavgiften är avdragsgill för företag med direkta luftutsläpp.

För kommunerna tillkommer det ytterligare en avgift för tätortsmätningar.

Ett medlemskap ger:

• Tyngd åt företagets miljöprofilering.
• Direktinformation om de mätprogram som drivs av förbundet, länsstyrelsen och kommunerna.
• Dataunderlag som kan användas i företagets miljörapportering.
• Underlag för MKB andra utredningar och rapporter
• Kontakt med andra företag och myndigheter som arbetar med luftvårds/miljöfrågor.
• Möjlighet för länet att få en god uppfattning om tillståndet i luften, vilket behövs för att sätta in åtgärder som kan förbättra miljön.